Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Den 08.09.2020 kl. 09:30 i Kantinen


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


292.   Godkendelse af dagsorden


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


293.   Input fra Hoved MED-udvalget til budget 2021-24


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter udfordringer
og handlemuligheder med Hoved MED-udvalget i forhold til budget 2021-2024.
Baggrund og vurdering

I henhold til Budgetvejledningen 2021-2024 afholder Økonomiudvalget møde med Hoved
MED-udvalget (HMU) om de overordnede økonomiske rammer samt udfordringer og
handlemuligheder. Formålet med drøftelsen er, at MED-organisationen bidrager med faglige input
og opmærksomhedspunkter.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


294.   Eventuelt


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


295.   Underskriftsblad - Økonomiudvalget


Indstilling
Mødedeltageres godkendelse af dette punkt i FirstAgenda er bekræftelse af mødedeltagelse samt at protokollen for dette møde er oplæst og godkendt.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 19.06.21