Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat (Tillægsdagsorden) af møde i Økonomiudvalget

Den 02.06.2015 kl. 10:00 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Dora Olsen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Palle Svendsen, (V)
Torben Haack, (F)


270.   Valgbus


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget, at der foretages en fornyet drøftelse af, om der skal etableres en valgbus ved Folketingsvalget.
Baggrund og vurdering
Økonomiudvalget besluttede den 21. maj 2015, sag nr. 251, at der skal etableres en valgbus ved det kommende Folketingsvalg.

Folketingsvalget blev udskrevet den 27. maj 2015 til afholdelse den 18. juni 2015.

Valgbussen ved kommunalvalget den 19. november 2013 blev iværksat på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministerens opfordring til landets kommuner om at sætte særlig fokus på de unge vælgere og deres valgdeltagelse. Økonomi- og Indenrigsministeren har ikke rettet en tilsvarende opfordring ved det kommende Folketingsvalg.

Valgbussen ved kommunalvalget havde derfor særlig fokus på at besøge de store uddannelsesinstitutioner, Køge Gymnasium, Køge Handelsskole, EUC m.fl. Det var således også på disse områder, at de fleste brevstemmer blev afgivet.

Planen for valgbussen er, at den skal køre i 14 dage op til valget, ligesom ved kommunalvalget.

Ved planlægningen af ruten for valgbussen, er der opstået den udfordring, at netop de store uddannelsesinstitutioner er gået på læseferie, og eleverne vil derfor ikke være på skolerne. Endvidere er der byggearbejder på Køge Station, og det forventes derfor, at bussen ikke vil kunne holde på samme plads som ved kommunalvalget (lige ved afgangs- og ankomstområdet).

Da sagen skal forelægges for Økonomiudvalget igen, vil kørselsperioden endvidere blive reduceret til 8-9 dage, da der skal bruges 1-2 dage til indpakning af bussen i folie og etablering af stemmebokse m.v. Sidste dag for at kunne brevstemme er tirsdag den 16. juni 2015. Det vil således også være den sidste dag, at bussen kan køre.
Økonomi
Udgifterne til stemmebussen med en køreperiode på 8-9 dage er anslået til 86.000 kr. Dertil kommer udgifter til bemanding af bussen ca. 30-60.000 kr.
Beslutning
Et flertal bestående af Flemming Christensen (C), Mette Jorsø (V), Palle Svendsen (V), Dora Olsen (O) og Torben Haack (F) besluttede efter omstændighederne, at aflyse valgbussen ved den kommende folketingsvalg.
Et mindretal bestående af Marie Stærke (A) og Niels Rolskov (Ø) ønskede at fastholde tidligere beslutning om valgbus.

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 10.02.16