Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 08.09.2020 kl. 08:30 i Kantinen


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


288.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


289.   Input fra Rådhusudvalget til budget 2021-2024


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter udfordringer og handlemuligheder med Rådhusudvalget i forhold til budget 2021-2024.
Baggrund og vurdering
I henhold til Budgetvejledningen 2021-2024 afholder Økonomiudvalget møde med Rådhusudvalget om de overordnede økonomiske rammer samt udfordringer og handlemuligheder. Formålet med drøftelsen er, at MED-organisationen bidrager med faglige input og opmærksomhedspunkter.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


290.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


291.   Underskriftsblad - Økonomiudvalget


Indstilling
Mødedeltageres godkendelse af dette punkt i FirstAgenda er bekræftelse af mødedeltagelse samt at protokollen for dette møde er oplæst og godkendt.
Beslutning
Underskrevet digitalt.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 08.09.20