Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 12.10.2021 kl. 08:00 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Jeppe H. Lindberg, (C)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)


217.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


218.   Ansøgning om finansiering af julebelysningen i Køge Midtby


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager stilling til ansøgningen fra Køge Handel og Citycon, herunder finansiering.
Baggrund og vurdering

Køge Handel og Citycon søger om finansiering på 488.225 kr. ekskl. moms til julebelysning i Køge Midtby i 2021.

Køge Handel og Citycon oplyser følgende til støtte for deres ansøgning:
"Som følge af corona i næsten hele 2020 og 2021, har handelslivet i en sådan grad været underlagt restriktioner og tvangslukninger, at det har medført nedgang i salget, usælgelige sæsonvarer på lager under tvangslukning og optagelse af diverse skatte- og momslån for detailbranchen mv. for at kunne overleve.

Køge Handel og Citycon har forsøgt at holde hånden under handelslivet med diverse tiltag i Køge. Her kan nævnes en midlertidig handelsportal "Vi Elsker Køge" og sidenhen en permanent webshop shop.koegehandel.dk - en samlet by-webshop som en af de eneste handelsbyer i Danmark, som supplerende og skal supplere det fysiske salg til handelslivet.

Under sommeren 2020 og 2021 søsattes nye store aktiviteter, som har været bidragende til at sætte Køge på landkortet og skille sig ud som en innovativ handelsby. Her kan f.eks. nævnes Rosé Festival med blomsterdekorationer og rosésmagninger i alle afskygninger. Festivalen blev holdt, da alle andre festivaler og aktiviteter lukkede ned. Dette kunne kun gøres ved at aktiviteten kunne holdes "coronavenlig" i sin udformning, ved at aktiviteter, dekorationer mv. blev spredt rundt i byen og dermed ikke fastholdt publikum på en scene, torv eller anden større forsamlingspunkt. Et arrangement, som skabte stor indenlandsturisme og handel til byen.

Senest har Køge by og Køge Havn været - og er fortsat - med i en fortælling omkring "Køge Gennem Tiderne", hvor Køges historie i flotte træskulpturer er blevet fortalt og tiltrukket et bredt publikum af både voksne, børn og kunstinteresserede. Aktiviteten blev skabt for særligt at tiltrække indenlandsturismen, da man allerede i foråret forudså en stigende interesse for danskernes lyst til at komme udenlandsk.

Interessen for skulpturerne var stor, og der var stor efterspørgsel fra private og virksomheder om at erhverve sig et stykke Køge-historien, da udstillingen på Køge Havn sluttede den 4. oktober 2021.

Ovenstående er blevet afholdt for Køge Handels og Citycons eksisterende budgetter, men har også medvirket til, at både Rosé og Træskulpturfestivalen samt en del af foreningernes øvrige planlagte aktiviteter for året er blevet nedjusteret i deres form, eller helt skåret væk. Aktiviteter som der mere end nogensinde er brug for, for at kunne understøtte handelslivet i de kommende vintermåneder.

Både Køge Handel og Citycon har sjældent gennem årene søgt Køge Kommune om tilskud, finansiering eller lign. til understøttelse af de mange gratis aktiviteter foreningerne stiller til rådighed for byens borgere og turister.

Men corona har været en gamechanger for handelslivet, i en sådan grad som Køge Handel kun kunne frygte, hvorfor de ekstraordinært i 2020 i samråd med Connect Køge søgte om tilskud til gennemførelse af ekstra mange sommerferieaktiviteter og ligeså i 2021 og med en egen delfinansiering på aktiviteterne, efter en hånd tvangslukning af handelslivet - og som de fik afslag på.

Julen har altid været en af handelslivets vigtigste sæsoner salgsmæssigt. Særligt i 2021 er julehandlen vigtig, for her skal årets første måneders tvangslukninger under corona tjenes hjem. Køge Handel og Citycon vil ligesom sidste år under corona pynte Køge by ekstra flot op med både julebelysning, juleudsmykning, julelandskab, og sikre juleaktiviteter og markedsføring, heraf for kontinuerligt at minde køgegenserne og vores nabokommuner om, at hyggen findes i Køge - "Danmarks Hyggeligste Handelsby" en titel, som Køge Handel også var med til at sikre under corona 2020, og som Køge by heldigvis kan bryste sig af indtil oktober 2022.

Køge Handel holder årligt 2 bankospil, som er med til at finansiere dele af de omkostninger, der er forbundet med julebelysningen og aktiviteterne i byen. Bankospillene har foreningen desværre ikke kunne afholde siden efteråret 2019. Foreningen har derfor manglet størstedelen af indtægtsgrundlaget for bankospillene i halvandet år. Køge Handel har ekstraordinært valgt at holde 2 bankospil i 2021, men relativt tæt på hinanden for at forsøge, om der kan dannes et indtægtsgrundlag, der kan dække en del af de omkostninger, der er forbundet til byens aktiviteter. Dog afholdes de med stor usikkerhed, da udsigterne for samfundssituationen i forhold til corona ikke kendes, når efteråret og de mørke tider nærmer sig.

En økonomisk finansiering af julebelysningen i Køge Midtby, vil betyde, at der vil blive økonomi i foreningerne til at kunne skabe ekstra tryk på juleaktiviteterne i Køge bymidte, aktiviteter omkring en mulighed skøjtebane, som der arbejdes med i Køge i by, samtidig med at der vil kunne skabes aktiviteter i 2022, der kan booste handelslivet og forhåbentlig sikre en tilblivelse af byens butikker og restaurationer trods hårde tilbagebetalingstider i efterårs- og vinterhalvåret 2021."

Økonomi

Kultur- og Økonomiforvaltningen oplyser, at Køge Kommune hvert år af turisme- og markedsføringskontoen yder tilskud til julebelysningen med følgende beløb

 

Køge 66.500 kr. 
Herfølge   9.500 kr.
Borup   9.500 kr.
Bjæverskov   7.000 kr.
Ejby   2.500 kr.

Kultur- og Økonomiforvaltningen oplyser, at der kun er dækning på turisme- og markedsføringens kontoen for ydelse af finansieringen på 320.000 kr. + det sædvanlige tilskud på 66.500 kr. i alt 386.500 kr. ekskl. moms.

Såfremt Økonomiudvalget ønsker at imødekomme ansøgningen med det fulde beløb, skal der tages stilling til, hvor restfinansieringen på 101.725 kr. ekskl. moms skal findes.

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at imødekomme ansøgningen med 286.500 kr. ekskl. moms og inkl. det sædvanlige tilskud på 66.500 kr.


Til toppen


219.   Nytårskoncert 2022


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget beslutter,

 1. om nytårskoncerten i 2022 afvikles som en enkelt koncert den 23. januar

 2. om udvalget i givet fald vil bevilge et ekstra tilskud på 20.000 kr., for at dække manglende billetindtægter fra den anden koncert

 3. om Radio Køge skal sende live fra koncerten

 4. at modellen med to nytårskoncerter samme dag genoptages igen fra 2023.
Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget besluttede den 19. juni 2018, sag nr. 201, fremadrettet at yde 90.000 kr./år udover billetindtægten til afvikling af to nytårskoncerter samme dag. Tilskuddet finansieres af Turismekontoen. Økonomiudvalget har tidligere besluttet i 2017 at fastholde Teaterbygningen som lokation.

Der blev ikke holdt nytårskoncert i 2020, og begrundet Covid-19 retningslinjer blev nytårskoncerten i 2021 aflyst.

Nytårskoncerten foreslås genoptaget og afholdt den 23. januar 2022 med temaet, hyldest til sangen.

Rammer for nytårskoncerten 2022
Begrundet særlige omstændigheder indstiller Kultur- og Økonomiforvaltningen at nytårskoncerten i 2022 afholdes som en enkelt koncert, da

 • der har været et tre års pause siden sidste nytårskoncert som skal genintroduceres til borgerne
 • der skal brydes med Covid-19 vaner blandt målgruppen om, at man nu igen kan samles omkring musikken
 • et ændret format på koncerten med nutidige musik og underholdning, som skal være med til at tiltrække en bredere publikumsgruppe og adskiller kommunens nytårskoncert fra Hjemmeværnets nytårskoncert

Publikumsopstillingen ved kommunens nytårskoncert vil være en café stemning med caféborde og stole med en kapacitet på Teaterbygningen på 305 personer til koncerten. Heraf skal fratrækkes medvirkende og gæster, som inviteres til nytårskuren. Der vil derefter være 220 billetter til salg for en billetpris på 125 kr.

Der afholdes nytårskur for indbudte gæster op til koncerten, og Køge Prisen uddeles midtvejs under koncerten.

Live udsendelse fra koncerten
Livesending indebærer, at Radio Køge sætter deres mobile studie op ved Teaterbygningen. De kører sendefladen med musik og reklamer som vanligt, men i deres speaks og imellem reklameblokke vil det omhandle Køge Kommunes nytårskoncert. Her laver de interviews og stemningsreportager samt live eller optaget musik og indslag fra koncertens program.

Formålet med samarbejdet med Radio Køge er at sikre, at så mange borgere som muligt på tværs af kommunen kan lytte med til nytårskoncerten. Målet med udsendelsen er at invitere lytterne ind bag facaden, hvor de kan opleve stemningen, høre indslag og repertoire fra programmet og mødes med de politikere, kunstnere og publikumsdeltagere som står bag, på og foran scenen.

Økonomi

Der vil være dækning på Turismekontoen for ydelse af det ekstra tilskud.


Beslutning

Ad 1: Godkendt

Ad 2: 20.000 kr. ekstra bevilliget.

Ad 3: Godkendt, at Radio Køge sender live.

Ad 4: Godkendt.


Til toppen


220.   Revideret folkeoplysningspolitik 2021


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. Folkeoplysningspolitik med bilag godkendes
 2. Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 1. januar 2022.
Kultur- og Idrætsudvalget 04-10-2021
Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget tog den 16. august 2021 initiativ til en revision af folkeoplysningspolitikken idet udvalget ønsker en brugerinddragelse på det folkeoplysende område, "der i højere grad tilgodeser en bredere dialogbaseret tilgang på området, hvor udvalget i højere grad kommer i direkte dialog med foreninger og øvrige interessenter. Af hensyn til det samlede ressourceforbrug for alle involverede ønskes aktiviteterne og medlemsskaren i Kultur- og Idrætsrådet neddroslet ligesom valgperioden tilpasses til Byrådets valgperiode på 4 år". 

Kultur- og Idrætsudvalget sendte derfor den 6. september 2021 forslag til revideret folkeoplysningspolitik i forhold til dialog med og brugerinddragelsen af den folkeoplysende virksomhed, jf. Folkeoplysningslovens § 35, stk. 2, i høring i tre uger.

Revideringen omhandler folkeoplysningspolitikkens afsnit 6: Brugerinddragelsen af den folkeoplysende virksomhed.   

Ændring i brugerinddragelsen på det folkeoplysende område, jf. folkeoplysningspolitikkens afsnit 6:

Kultur- og Idrætsrådets sammensætning ændres fra 16 medlemmer og to tilforordnede til fem medlemmer bestående af fire repræsentanter fra folkeoplysende foreninger og et medlem fra Kultur- og Idrætsudvalget:

 • Et medlem fra kulturområdet.
 • Et medlem fra det folkeoplysende voksenuddannelsesområde.
 • Et medlem fra fritidsområdet.
 • Et medlem fra idrætsområdet.
 • Et medlem fra Kultur- og Idrætsudvalget.

Alle repræsentanter vælges for den fireårige byrådsperiode.

Der afholdes suppleringsvalg, hvis en eller flere poster i folkeoplysningsudvalget ikke besættes. Suppleringsvalg afholdes højst en gang årligt.

Udover brugerinddragelse gennem Kultur- og Idrætsrådet afholder Kultur- og Idrætsudvalget fremover to årlige dialogmøder for kommunens foreninger og selvorganiserede grupper og borgere. 

Valg til Kultur- og Idrætsrådet, herunder valgprocedure er nærmere beskrevet i vedhæftede notat: Brugerinddragelse af den folkeoplysende virksomhed i Køge Kommune. 

Høring:
Folkeoplysningspolitikken har været i høring i perioden 7. - 27. september 2021.

Der er indkommet 3 høringssvar - fra Kultur- og Idrætsrådet, Kim Heinrich Møller Andersen samt Per Nielsen og Morten Folsø Nielsen. Disse er vedhæftet. 

Det er Kim Heinrich Møller Andersen opfattelse, at "Politikken mangler 'det forpligtende fællesskab' i sin beskrivelse af, hvad der er vigtig for en folkeoplysningspolitik".

Forvaltningen bemærker vedrørende Kim Heinrich Møller Andersens høringssvar, at bemærkningen om "det forpligtende fællesskab" vil indgå i den videre revidering af folkeoplysningspolitikken i 2022. 

Den reviderede folkeoplysningspolitik 2021 samt bilag er vedhæftet.

Da retningslinjerne for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning, de folkeoplysende foreninger og udviklingspuljen er en del af folkeoplysningspolitikken, er de ligeledes vedhæftet. Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget ændringer i disse i forhold til de tidligere vedtagne retningslinjer, men retningslinjerne er under revidering, jf. bl.a. handleplan for lokaleudlån på foreningsområdet. 

Forvaltningen gør opmærksom på, at Folkeoplysningspolitikkens målsætning ønskes opdateret, så den tilpasses øvrige strategier og handleplaner på Kultur- og Idrætsområdet. Herunder også vision og handleplan i forbindelse med Bevæg dig for livet visionskommuneprojektet. Opdateringen afventer nyt Kultur- og Idrætsudvalg. Ny sag med revideret Folkeoplysningspolitik forventes forelagt udvalget i 2022.

Videre proces:
Oktober 2021 - revidereret folkeoplysningspolitik forelægges Økonomiudvalget og Køge Byråd til godkendelse

December 2021- Byrådet udpeger på det konstituerende møde i december 2021 repræsentant til Kultur- og Idrætsrådet. Valg til Kultur- og Idrætsrådet afholdes den 2. december 2021. 

Januar 2022 - Kultur- og Idrætsudvalget behandler sag om valg til Kultur- og Idrætsråd med henblik på, at Kultur- og Idrætsrådet etableres pr. 1. februar 2022.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Ad 1-2: Anbefales.

Bilag

Til toppen


221.   Takster for gæstemarina i inderhavnen (Slipset)


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Marinaudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget til takster for lystbådepladser i gæstemarinaen i Køge Inderhavn (Slipset) godkendes.

Marinaudvalget 08-09-2021
Indstilles godkendt.

Kultur- og Idrætsudvalget 04-10-2021
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Baggrund og vurdering

Som behandlet på tidligere udvalgsmøder i februar 2012 er der igangsat et arbejde med at etablere en flydebro i Køge Inderhavn (Slipset) til brug som gæstemarina for lystbåde i sommerhalvåret. Som følge heraf anbefaler Køge Marina følgende gæstetakster for overnatning, samt anløbsafgift, samt priser for brug af strøm/bad i Køge Marina gæstehavn:

1. Gæsteovernatning pr. døgn 250 kr. for både op til 15 meters længde. 
2. Gæsteovernatning pr. døgn 350 kr. for både mellem 15 og 20 meters længde. 
3. Gæsteovernatning pr. døgn 500 kr. for både over 20 meters længde.
4. Anløbsafgift i 0-3 timer 200 kr. for alle både. 
5. Kontrolgebyr hvis ikke der betales senest 30 minutter efter ankomst 500 kr.
6. El pr. kw 3,00 kr.
7. Bad 10,00 kr. for 6 minutter.

Alle takster er inklusive moms.
 
Taksterne skal gælde fra april 2022.

Ad 1-3:
Da der kun vil være et begrænsede antal pladser i gæstemarinaen i Slipset, lægges der op til en prisdifferentiering imellem de forskellige størrelse af lystbåde. Hvis der ankommer meget store både til gæstehavnen, vil det betyde, at der ikke er plads til at der kan ligge ret mange både. Derfor foreslås det, at større lystbåde (over 15 og over 20 meter) betaler ekstra for deres overnatning/fortøjning. 

Ad 4:
Det vurderes som hensigtsmæssigt at opkræve en anløbsafgift for at gæstehavnen ikke bliver fyldt op med både, der kun ligger til en kort tid (i nogle timer), og dermed spærrer pladserne for de både, som ønsker at lægge til i længere tid (overnatte). Uden anløbsafgift må der forventes et betydeligt indtægtstab, såfremt gæstehavnen bliver fyldt med både, der blot skal have en is eller en frokost på en af havnens restauranter. 

Ad 5:
Kontrolgebyr vurderes som en nødvendighed, da en del bådejere ikke følger instruksen om at skulle betale, når de ankommer til vores gæstebroer. I lighed med alle andre havne i Danmark, har man pligt til at betale når man ankommer. Hvis man tager chancen og ligger uden at betale inden for 30 minutter efter ankomst, bør der i lighed med parkeringsbestemmelserne – kunne pålægges en afgift. 

Ad 6-7:
Bad og strømpriser følger Køge Marinas priser på disse produkter. 

Økonomi

De økonomiske konsekvenser er indarbejdet i budget 2022 og frem. 

Beslutning

Anbefales godkendt.


Til toppen


222.   Klubhus og omklædning i Køge Nord - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

Kultur- og Idrætsudvalget, at

 1. nærværende orientering tages til efterretning

  Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 2. der gives anlægsbevilling på 10,882 mio. kr. til opførelsen af et klubhus og omklædningsfaciliteter til Køge Nord FC.

Kultur- og Idrætsudvalget 04-10-2021
Taget til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalgets 07-10-2021
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund og vurdering

I budget 2021 er der på TEU 146 (Omklædningsfaciliteter Køge Nord) afsat et rådighedsbeløb på 10,882 mio. kr. til opførelse af et klubhus med omklædningsfaciliteter til Køge Nord FC. Rådighedsbeløbet er fordelt på 2021 med 4,271 mio. kr. og 2022 med 6,611 mio. kr.

Klubhuset forventes opført på en del af grusbanen ved de eksisterende faciliteter til Køge Nord FC, idet grusbanen ikke benyttes efter, at der er etableret kunstgræsbane på anlægget.

Byggeriet opføres, så der på et senere tidspunkt kan udvides med en første sal. Der vedhæftes illustration af projektet.

Den foreløbige tidsplan for projektet ser således ud:

 • 2020 Brugerproces opstartet
 • 2021 Februar: Dispensation i forhold til placering af byggeriet
 • 2021 Marts - juni: Dialogproces med brugere og rådgivere
 • 2021 Juni: Projektgrundlag i form af prissat dispositionsforslag
 • 2021 Oktober: Anlægsbevilling
 • 2021 Oktober - december: Projektering og udbud
 • 2022 Januar - februar: Kontrahering
 • 2022 Marts - november: Opførelse af byggeri
 • 2022 December: Aflevering og ibrugtagning.

Der er endnu ikke taget stilling til udbudsform og tildelingskriterier. Disse forventes forelagt for Teknik- og Ejendomsudvalget til godkendelse i efteråret 2021.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 10,882 mio. kr., som frigiver det afsatte rådighedsbeløb med 4,271 mio. kr. i 2021 og 6,611 mio. kr. i 2022 (TEU 146). Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnet kassebeholdning.
(Efter Byrådets andenbehandling den 5. oktober 2021 er det afsatte rådighedsbeløb der frigives 3,371 mio. kr. i 2022 og 3,24 mio. kr. i 2023).

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.
Beslutning

Ad 2: Anbefales.

Bilag

Til toppen


223.   Medfinansiering af filialer for klyngerne fødevarer, miljøteknologi og lifescience


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget

 1. beslutter at Køge Kommune i perioden 2022-24 årligt bidrager til den kommunale medfinansiering af regionale filialer af klyngerne fødevarer, miljøteknologi og lifescience med tilsammen 120.336 kr.
Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget besluttede den 20. april 2021, sag nr. 135, medfinansiering af filial for Klyngen Byggeri og anlæg at følge opfordringen fra KKR Sjælland og medfinansiere den regionale filial i 2021-24. Filialen er fysisk blevet placeret i Næstved.

Af sagen den 20. april 2021 fremgik det, at der var igangværende sonderinger for muligheden for også at kunne etablere sjællandske filialer af de nationale klyngeorganisationer indenfor de af KKR Sjælland prioriterede områder: fødevarer, miljøteknologi og lifescience i Region Sjælland og at Økonomiudvalget ville blive orienteret og få forelagt forslag til medfinansiering af også disse, hvis sonderingerne resulterede i konkrete forslag om etablering.

Sonderingerne er nu afsluttet og har resulteret i tre konkrete forslag om at etablere filialer af de nationale klynger fødevarer (bilag 1), miljøteknologi (bilag 2) og lifescience (bilag 3) her i Region Sjælland og KKR Sjælland har den 30. august 2021 anbefalet kommunalbestyrelserne at medfinansiere filialerne med samlet 1 mio. kr. i årene 2021-24 (bilag 4).

Formålet med filialerne er at styrke de sjællandske virksomheders muligheder for at deltage i innovationsaktiviteter med forskningsinstitutioner og andre virksomheder og derigennem understøtte velstand og beskæftigelse i Region Sjælland. Det vurderes at initiativet vil have særlig betydning for de mindre og mellemstore virksomheder indenfor de berørte brancher.

Den aftalte finansieringsmodel betyder, at der for hver filial udpeges en leadkommune og at filialen lokaliseres i netop leadkommunen. Leadkommunen har så til opgave dels at varetage kommunernes interesse i forhold til filialen ligesom de hver især skal finansiere halvdelen af den samlede årlige kommunale omkostning til filialen. Hver filial koster årligt 1 mio. kr. i kommunal medfinansiering.

For filialerne fødevarer, miljøteknologi og lifescience er det henholdsvis Slagelse Kommune, Roskilde Kommune og Kalundborg Kommune, der er udpeget som leadkommuner og som i forhold til deres respektive filialer årligt skal bidrage med 500.000 kr. De sidste 500.000 kr. pr. filial finansieres af de øvrige 16 kommuner efter befolkningstal (bilag 5).

For Køge Kommune er det årlige medfinansieringsbeløb i alt på 120.336 kr. fordelt på 40.459 kr. for fødevare-filialen, 40.986 kr. for miljøteknologi-filialen og 38.891 kr. for lifescience-filialen.

Efter KKRs behandling af sagen har det vist sig, at de tre filialer tidligst vil kunne etableres ultimo 2021 og derefter aftalt, at hvis der bliver behov for kommunal medfinansiering i 2021, så er det udelukkende de respektive leadkommuner, der skal stå for finansieringen. Køge Kommune skal herfor udelukkende bidrage til finansieringen i 2022-24.

Den enkelte kommune forpligter sig således for hvert klyngekontor til at medfinansiere en andel (svarende til kommunens befolkningstal) af de 500.000 kr./år i 2022-2024. Hvis der fortsat er behov for kommunal medfinansiering efter 2024, vil KKR Sjælland tage stilling til, om man igen vil anbefale kommunalbestyrelserne at bidrage. 

Skulle én kommune alligevel ønske at træde ud, justeres fordelingen af den kommunale medfinansiering som udgangspunkt, så det aftalte samlede beløb fastholdes. Ønsker flere kommuner at træde ud, fastholdes beløbet, så længe min. 85 % (14/16) deltager. Ønsker færre end 85 % (14/16) at medfinansiere, nedjusteres det samlede medfinansieringsbeløb og opgaverne tilpasses i dialog med klynge-organisationen.

Økonomi
Det vil i perioden 2022-24 årligt koste Køge Kommune 120.336 kr. at følge KKR Sjællands anbefaling og medfinansiere de tre nye klyngefilialer. Beløbet er reserveret på kontoen Erhvervsudvikling og vil kunne finansieres af denne.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


224.   Fastsættelse af gebyrer på affaldsområdet for 2022


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at nye affaldsgebyrer, jf. vedlagte bilag 1, gældende fra 1. januar 2022, godkendes.

Klima- og Planudvalget 07-10-2021
Anbefales.

Baggrund og vurdering

Affaldsgebyrerne for 2022 foreslås i store træk fastholdt på samme niveau som i 2021. Dog er der behov for at tilrette gebyrerne for storskrald og haveaffald, idet underskuddet på disse ordninger ellers vil blive nedbragt meget langsomt.

ARGO har vedtaget stigning i prisen for drift af genbrugspladserne fra 2021 til 2022, hvorfor gebyret for husstandene foreslås at stige med henholdsvis 170 kr. for énfamilieboliger, 75 kr. for flerfamilieboliger og 85 kr. for sommerhuse. Alle beløb ekskl. moms. Årsagen til at flerfamilieboligerne foreslås at få en større procentvis gebyrstigning er, at forholdet mellem prisen for de to brugergrupper derved kommer til at passe bedre med, hvor meget de to grupper ifølge diverse brugerundersøgelser rent faktisk anvender genbrugspladserne.

Herudover er der tilføjet gebyrer for nye tømmefrekvenser af beholdere.

De nye lovpligtige gebyrer for anmeldelse af jordflytninger og konkret anvisning af erhvervsaffald foreslås fastholdt på samme niveau som vedtaget for 2021 af Byrådet den 22. juni 2021, sag nr. 137. 

I bilag 2 findes en opsummering af konsekvenser af gebyrændringerne for henholdsvis en typisk énfamiliebolig og en bolig med fælles affaldsopsamling, samt en kort redegørelse vedr. moms på affaldsgebyrer i fremtiden.
Økonomi

Affaldsområdet er gebyrfinansieret, og ændring af gebyrstørrelserne påvirker derfor ikke
kommunens økonomi.

Kommunikation
Affaldsgebyrerne for 2022 vil blive offentliggjort via Køge Kommunes hjemmeside, jf. § 15 i affaldsaktørbekendtgørelsen.
Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Til toppen


225.   Vedtagelse af Lokalplan 1061 - Herfølge Kohave


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til lokalplan 1061 vedtages endeligt med de rettelser, der fremgår af høringsnotatet og enkelte redaktionelle rettelser.

Klima- og Planudvalget 07-10-2021
Anbefales.

Med bemærkninger om trafiksikkerhed.

Baggrund og vurdering

Lokalplan 1061 giver mulighed for en bebyggelse bestående af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse i landskabelige omgivelser. Der udlægges areal til tilhørende veje, passende parkeringsforhold samt friarealer, der forholder sig til den eksisterende topografi og de vandlidende arealer.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre ca. 50 åben/lav boliger med en bebyggelsesprocent på 30 og maks. højde på 8,5 meter og maks. 40 tæt/lav boliger med en bebyggelsesprocent på 40, maks. 2 etager og maks. højde på 8,5 meter.

Lokalplanforslaget har været i høring fra den 1. juni til den 16. august 2021. Der er i
høringsperioden indkommet fem bemærkninger/indsigelser til forslaget. Alle svar er
behandlet i vedhæftede høringsnotat. De væsentligste indsigelser omhandler bl.a. følgende synspunkter/spørgsmål:

 1. Tangmosebækkens manglende kapacitet til at håndtere overfladevand fra bebyggelsen
 2. Ønske om tilkørselsvej til området fra syd og optimering af Svanelunden til øget trafikmængde.

Alle høringssvar ses i vedhæftede høringsnotat med Teknik- og Miljøforvaltningens kommentarer og forslag til ændringer til lokalplanen. Nogle af de væsentligste ændringer, der foreslås:

Der tilføjes en bestemmelse i lokalplanen under § 10 Tekniske anlæg og miljøforhold punkt 10.8 - Delområde II: ”Før ny bebyggelse kan tages i brug, skal der etableres anlæg til opsamling af regnvand fra tage og facader til brug for toiletskyl og tøjvask”.

Bestemmelsen konsekvensrettes i redegørelsen side 13, og 14 under afsnittet ”Håndtering af regnvand”. Kapaciteten af vand til Tangmosebækken kan ikke håndteres i Lokalplan 1061.

Der er foretaget trafikmålinger både på Tessebøllevej og på Svanelunden, der viser, at både Tessebøllevej og Svanelunden er dimensioneret til at klare den øgede trafikmængde.

Økonomi
Sagen har ingen direkte betydning for Køge Kommunes økonomi.
Kommunikation
Der blev afholdt digitalt borgermøde den 24. maj 2021, kl. 19-20. 
Beslutning

Anbefales godkendt.
Bilag

Til toppen


226.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning
Intet.

Til toppen


227.   Eventuelt


Beslutning
Drøftet.

Til toppen


228.   Salg af erhvervsgrund (Lukket punkt)Til toppen


229.   Udbud af ejendom - Lidemarksvej 108-110, tidligere bibliotek etc. (Lukket punkt)Til toppen


230.   Trafikplan for Køge Marina (Lukket punkt)Til toppen


231.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)Til toppen


232.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen


233.   Underskriftsblad - ØU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 12.10.21