Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 14.09.2021 kl. 09:30 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Jeppe H. Lindberg, (Løsgænger)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)


294.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


295.   Input fra Hoved MED-udvalget til budget 2022-2025


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter udfordringer og handlemuligheder med Hoved MED-udvalget i forhold til budget 2022-2025. 

Baggrund og vurdering
I henhold til Budgetvejledningen 2022-2025 afholder Økonomiudvalget møde med Hoved MED-udvalget (HMU) om de overordnede økonomiske rammer samt udfordringer og handlemuligheder. Formålet med drøftelsen er, at MED-organisationen bidrager med faglige input og opmærksomhedspunkter. 
Økonomi
Ingen direkte økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


296.   Underskriftsblad - Økonomiudvalget


Indstilling
Mødedeltageres godkendelse af dette punkt i FirstAgenda er bekræftelse af mødedeltagelse samt at protokollen for dette møde er oplæst og godkendt.
Beslutning
Underskrevet digitalt.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 16.09.21