Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 15.12.2020 kl. 16:15 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Jeppe H. Lindberg, (I)

388.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


389.   Salg af ejendomme (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


390.   Underskrifsblad - Økonomiudvalget (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 30.05.22