Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 24.06.2015 kl. 12:30 i Comwell Køge Strand, mødelokale K1


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Dora Olsen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Palle Svendsen, (V)
Torben Haack, (F)


296.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


297.   Anlægstilskud


Indstilling
Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at 

  1. anlægstilskud til Køge Kyst på 40 mio. kr. vedr. vejtunnel fremrykkes fra 2016 til 2015,
  2. der gives et rådighedsbeløb på 40 mio. kr. i 2015.
Baggrund og vurdering
I mail fra Køge Kyst's projektdirektør af 21. juni 2015 om tidsmæssig fremrykning af udgifterne til anlæg af den nordlige vejtunnel, anmoder Køge Kyst om tilsvarende fremrykning af Køge Kommunes besluttede anlægstilskud. Anlægstilskuddet er budgetlagt med 40 mio. kr. i 2016, og anmodes fremrykket til 2015.

På baggrund af kommunens aktuelle likviditetsmæssige situation er en fremrykning mulig, og det er Køge Kommunes normale praksis at anlægsbevillingen tidsmæssigt følger etableringen af det fysiske anlæg.
Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der er afsat budget på 40 mio. kr. i 2016 til anlægstilskud til nordlig vejtunnel. En fremrykning er således udgiftsneutral for kommunen. Der er alene tale om en likviditetsmæssig fremrykning. Fremrykningen vil blive indarbejdet i den 10-årige anlægsplan for budget 2016-2025.
Beslutning
Anbefales.

Til toppen


298.   Økonomisk status (Lukket punkt)



Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 26.10.15