Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 04.12.2018 kl. 09:15 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


374.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Mette Jorsø (V)

Til toppen


375.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning
Intet.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Mette Jorsø (V)

Til toppen


376.   Eventuelt


Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Mette Jorsø (V)

Til toppen


377.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Mette Jorsø (V)

Til toppen


378.   Offentligt udbud af ejendomme 2019 (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Mette Jorsø (V)

Til toppen


379.   Offetligt udbud af parcelhusgrunde 2019 (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Mette Jorsø (V)

Til toppen


380.   Offentligt udbud af storparceller 2019 (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Mette Jorsø (V)

Til toppen


381.   Offentligt udbud af erhvervsparceller 2019 (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Mette Jorsø (V)

Til toppen


382.   Orientering om status på Køge Kommunes udtræden af Østsjællands Beredskab (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Mette Jorsø (V)

Til toppen


383.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Mette Jorsø (V)

Til toppen


384.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Mette Jorsø (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 04.12.18