Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 05.10.2021 kl. 16:00 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Jeppe H. Lindberg, (C)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)


213.   Godkendelse af dagsorden.


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


214.   2. behandling af budget 2022-25 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at vælge mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2022, jf. bilag 1.

Punktet er udsat fra Økonomiudvalgets 2. behandling af budget 2022-25 den 28. september 2021.

Baggrund og vurdering
Der skal træffes beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget 2022.
Økonomi
Se ovenfor.
Beslutning

Økonomiudvalget indstiller selvbudgettering, idet de indarbejdede indtægter fastholdes i forhold til budgetforslaget.

Bilag

Til toppen


215.   Eventuelt


Beslutning
Drøftet.

Til toppen


216.   Underskriftsblad - ØU


Indstilling

Mødedeltageres godkendelse af dette punkt i FirstAgenda er bekræftelse af mødedeltagelse samt at protokollen for dette møde er oplæst og godkendt.

Beslutning

Underskrevet digitalt.


Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 06.10.21