Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 25.08.2020 kl. 14:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (Løsgænger)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


273.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.


Til toppen


274.   1. behandling af budget 2021-2024


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at budgetforslag 2021-24 førstebehandles.
Baggrund og vurdering

Budgetforslaget for budget 2021-24 fremsendes til Økonomiudvalgets 1. behandling den 25. august. Økonomiudvalget oversender efterfølgende budgetforslaget til Byrådets 1. behandling den 1. september 2020. 

2. behandling af Budget 2021-24 sker i Økonomiudvalget den 29. september 2020 og i Byrådet den 6. oktober 2020.

Køge Kommunes økonomi er robust og sund. Og på trods af den rutsjebanetur, coronakrisen generelt har været for dansk økonomi, så er der økonomisk set en solid platform at stå på forud for forhandlingerne om budgettet for årene 2021 – 2024.

Den sunde økonomi skyldes blandt andet en effektiv økonomistyring, den generelle vækst, som Køge Kommune oplever, ligesom en gunstig udligningsreform og forårets økonomiaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening sendte flere penge ud til kommunerne.

Budgetforslaget indeholder et overskud på 85 mio. kr. årligt i gennemsnit. Overskuddet udgør godt 146 mio. kr. i 2021 og falder til lige under 5 mio. kr. i 2024. 

I budgetforslaget er der et anlægsniveau på 173 mio. kr. årligt i gennemsnit.  Anlægsniveauet udgør 160 mio. kr. i 2021, hvorefter det gradvist opbygges indtil det igen når det politisk fastsatte mål på 190 mio. kr. i 2024.

Før sommerferien besluttede et flertal i byrådet at afskaffe ellers planlagte besparelser på baggrund af den robuste økonomi. Det betyder, at der i årets budgetproces ikke bliver fremlagt forslag til besparelser i de enkelte fagudvalg. Dog forventes det stadig, at kommunen sparer godt fem millioner kroner gennem digitalisering og effektivisering af arbejdsgange, hvilket er baseret på en række tværgående analyser.

Budgetforslaget sendes i høring, og høringssvarene indgår i de politiske drøftelser og forhandlinger mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet. Budgettet forventes vedtaget ved 2. behandling i Byrådet d. 6. oktober 2020.

Byrådets opmærksomhed henledes endvidere på gennemgang af budgetmaterialet på budgetseminaret 20. august 2020.

Økonomi
Budgettet er styringsgrundlag for det kommende år.
Beslutning

Økonomiudvalget 1. behandlede budgettet og videresendte det til Byrådets 1. behandling.

Bilag

Til toppen


275.   Ansøgning om skattenedsættelse - indbringelse af sag


Indstilling
Jeppe H. Lindberg (I) har den 20. august 2020, i medfør af styrelseslovens initiativret, ønsket
af få sag om skattenedsættelse på dagsordnen.
Baggrund og vurdering
"Under direktør Lene Lundes indlæg på budgetseminar den 20. august 2020 blev der nævnt en deadline i forhold til ansøgning om nedsættelse af skat. Da der var ikke en sag på budgetseminaret til drøftelse af dette vil Liberal Alliance gerne bede om en sag på Økonomiudvalget, hvor vi beslutter at ansøge om skattenedsættelse, således at dette kan indgå i de politiske forhandlinger."
Beslutning

Jeppe Lindberg (I) motiverede Liberal Alliances forslag om at arbejde videre med en skattenedsættelse.

Et flertal i Økonomiudvalget (Marie Stærke (A), Bent Sten Andersen (O), Niels Rolskov (Ø), Thomas Kielgast (F), Mette Jorsø (UP) og Lene Møller Nielsen (A) besluttede ikke at arbejde videre med forslaget.
Et mindretal på 3 (Ken Kristensen (V), Flemming Christensen (C) og Jeppe Lindberg (I) ønsker at der arbejdes videre med det.


Til toppen


276.   Ansøgning om skattestigning - indbringelse af sag


Indstilling
Niels Rolskov (Ø) har den 20. august 2020, i medfør af styrelseslovens initiativret, ønsket af få sag om skattestigning på dagsordnen.
Baggrund og vurdering

"I konsekvens af kommuneaftalen krav om ansøgning ønskes sag om skattestigning."

Beslutning

Niels Rolskov (Ø) motiverede Enhedslistens forslag om at hæve til regionsgennemsnittet.

Et flertal i Økonomiudvalget (Marie Stærke (A), Bent Sten Andersen (O), Ken Kristensen (V), Mette Jorsø (UP), Jeppe Lindberg (I), Lene Møller Nielsen (A) og Flemming Christensen (C) besluttede ikke at arbejde videre med forslaget.
Et mindretal på 2 (Niels Rolskov (Ø) og Thomas Kielgast (F) ønsker at der arbejdes videre med det.


Til toppen


277.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning
Intet.

Til toppen


278.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


279.   Salg af areal (Lukket punkt)Til toppen


280.   Udlån (Lukket punkt)Til toppen


281.   Udvikling af ejendom (Lukket punkt)Til toppen


282.   Ansøgning om alkoholbevilling og udvidet åbningstid (Lukket punkt)Til toppen


283.   Ansættelse af direktør til Teknik- og Miljøforvaltningen (Lukket punkt)Til toppen


284.   Brand- og Redningsopgave i Køge Kommune (Lukket punkt)Til toppen


285.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)Til toppen


286.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen


287.   Underskriftsblad - ØU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 28.08.20