Referat af møde i Klima- og Planudvalget

Den 09.09.2021 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel Fællesmøde med Teknik- og Ejendomsudvalget


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erling Larsen, (A)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Mette Jorsø, (B)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)


182.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Mette Jorsø (B)
Thomas Kampmann (C)

Til toppen


183.   Møde med FMU for Teknik- og Miljøforvaltningen om Budget 2022-2025


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget drøfter udfordringen og handlemuligheder med FMU for Teknik- og Miljøforvaltningens medarbejderside i forhold til Budget 2022-2025.
Baggrund og vurdering

I henhold til budgetvejledningen 2022-2025 afholder Klima- og PLanudvalget møde med FMU for Teknik- og Miljøforvaltningen om de overordnede økonomiske rammer samt udfordringer og handlemuligheder.

Formålet med drøftelserne er, at MED-organisationen bidrager med faglige input og opmærksomhedspunkter.

 
Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Mette Jorsø (B)
Thomas Kampmann (C)

Til toppen


184.   Underskriftsblad - Klima- og Planudvalget (Lukket punkt)


Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Mette Jorsø (B)
Thomas Kampmann (C)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 30.09.21