Referat (Tillægsdagsorden) af møde i Klima- og Planudvalget

Den 27.09.2018 kl. 16:00 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Erling Larsen, (A)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Torben Haack, (F)


191.   Fagudvalgenes arbejde med grøn omstilling


Indstilling
Teknik og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at notatet ”Fagudvalgenes relation til grøn omstilling” sendes til de øvrige fagudvalg samt til Connect Køge med en opfordring til, at de øvrige udvalg drøfter deres arbejde med grøn omstilling. 
Baggrund og vurdering

Med etableringen af den nye funktion med en grøn ambassadør i Køge Kommune blev det aftalt, at arbejdet med grøn omstilling skal koordineres gennem Klima- og Planudvalget men søges forankret i alle forvaltninger og udvalg.

Den grønne omstillingsgruppe bestående af Niels Rolskov (Ø), Erling Larsen (A), Mette Jorsø (V) og Thomas Elm Kampmann (C) har drøftet prioriteringen af området og har udarbejdet et notat, der i korte træk beskriver nogle emner, der kan have relevans for de øvrige fagudvalg. Notatet er ment som et inspirationsoplæg til de enkelte udvalg og repræsenterer som sådan ikke en udtømmende liste.

Den grønne ambassadør stiller sig gerne til rådighed i forbindelse med møderne i fagudvalgene, med henblik på at fremlægge ideerne og deltage i en efterfølgende drøftelse og ideudvikling til fremtidigt arbejde med grøn omstilling og samarbejde med Klima- og Planudvalget og den grønne omstillingsgruppe.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomisk betydning for Køge Kommune.

Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 24.07.19