Referat af møde i Klima- og Planudvalget

Den 21.10.2019 kl. 11:00 i Byrådsstue Niels Juel. Fællesmøde med TEU og FMU TMF


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Erling Larsen, (A)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Torben Haack, (F)

Afbud:

Thomas Kampmann, (C)

157.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ken Kristensen (V)
Lene Møller Nielsen (A)
Thomas Kampmann (C)

Til toppen


158.   Møde med FMU for Teknik- og Miljøforvaltningen om budget 2020-23


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget drøfter udfordringen og handlemuligheder med FMU for Teknik- og Miljøforvaltningens medarbejderside i forhold til budget 2020-23.
Baggrund og vurdering

I henhold til budgetvejledningen 2020-23 afholder Klima- og Planudvalget møde med FMU for Teknik- og Miljøforvaltningen om de overordnede økonomiske rammer samt udfordringer og handlemuligheder.

Formålet med drøftelserne er, at MED-organisationen bidrager med faglige input og opmærksomhedspunkter.

Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Ken Kristensen (V)
Lene Møller Nielsen (A)
Thomas Kampmann (C)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 22.10.19