Affalds- og ressourceplaner

Her finder du aktuelle høringer og afgørelser omkring affaldsplaner, jordvarme, grundvand, drikkevand og vandløb

Affalds- og ressourceplaner og regulativer

Der er pt. ingen planer i høring.

Følgende regulativer i høring:

Høring af Forslag til regulativ for jord, som er affald. 
Forslaget til regulativet sendes i offentlig høring i 4 uger. Bemærkninger til regulativforslaget skal sendes til , senest den 12. maj 2021.

Opdateret af Køge Kommune 13.04.21