Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Bjørneklo, plan i høring

Forslag til Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo er i høring

Klima- og Planudvalget har på mødet den 27. september 2018, sag nr. 181, godkendt forslag til Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Køge Kommune.

Baggrund

Køge Kommune har i perioden 2010 – 2017 haft indsatsplaner for bekæmpelse af bjørneklo. Indsatsplanerne har været medvirkende til øget opmærksomhed på planten og mulige bekæmpelses-metoder, samt større viden om plantens udbredelse i Køge Kommune.

ETK har ligeledes siden 2010 været i gang med at bekæmpe de forekomster, der er på kommunens egne matrikler.

For at gøre den samlede indsats mere effektiv, er det nødvendigt at bjørneklo også bekæmpes på privat ejede arealer og på arealer ejet af andre offentlige myndigheder.

Langt de fleste lodsejere er vidende om forekomsterne og foretager bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Men på trods af generel stor opmærksomhed og viden om problemet; er der fortsat vækst i antallet af nye forekomster.

På den baggrund har Klima- og Planudvalget godkendt et forslag til Indsatsplan, der gør det muligt at påbyde lodsejere, private såvel som offentlige, at fjerne kæmpebjørneklo. Den nye bjørneklo-bekendtgørelse (nr. 842 af 23.06.17) åbner desuden mulighed for at kommunen kan lade bekæmpelsen foretage for ejers regning; hvis påbud ikke efterkommes.

Derudover åbner Indsatsplanen for en pulje på kr. 40.000 per år, der skal hjælpe lodsejere med at få flere bjørneklo-arealer hegnet og afgræsset med dyr.

Høring

Jf. Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo §3,2 skal der gives en frist på mindst 8 uger til at fremsætte indsigelser mod forslaget.

Indsigelser skal være indsendt til Teknik- og Miljøforvaltningen, ETK, Høgevej 9, 4600 Køge, senest den 20.12.2018. Gerne på mail til .

Forslag til indsatsplan

Bekendtgørelsen

Kontakt ETK - Ejendomme Teknik Køge
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 26.10.18