Børn, unge, familie og ældre

Her finder du politikker, strategier og planer vedrørende børn, unge, familie og ældre, der er i høring.

 

Høring om lukning af Gørslev Børnehus


Børneudvalget besluttede den 7. februar 2018 at sende i høring, at Gørslev Børnehus lukkes pr. 31. marts 2018 eller snarest derefter, at børnene får tilbudt plads i andre dagtilbud, samt at personalet tilbydes andet arbejde i det omfang, børnenormeringen tilsiger det.

Baggrunden for beslutningen kan læses i referatet fra Børneudvalgets møde d. 7. februar på Køge Kommunes hjemmeside.

Høringssvar indsendes senest d. 14. marts 2018 til
.

Forslaget om lukning og de indkomne høringssvar behandles på Børneudvalgets møde d. 4. april og besluttes endeligt på Byrådets møde d. 24. april 2018.

 

Opdateret af Køge Kommune 09.02.18