Dispensationer

Her finder du alle dispensationer fra lokalplaner. En lokalplans bestemmelser skal overholdes, men kommunen kan dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.
Du finder også alle dispensationer under miljø.

Dispensationer Lokalplan

  • Høring inden eventuel dispensation fra lokalplan 2-16 til udvidelse af siloanlæg.
    Køge Kommune har modtaget en anmodning fra ejeren af ejendommen Sandvadsvej 14, Valsemøllen A/S, om at udvide bygningsmassen med 10 siloer placeret i en samlet bygning. Ansøgningen er begrundet med et ønsket om at kunne imødekomme stigende efterspørgsel på firmaets produkter.
    Det ansøgte kræver dispensation fra gældende lokalplan 2-16 for Industriområde ved Sandvadsgård, da den ønskede højde på 32 meter overstiger den i lokalplanen fastsatte højde på 12,5 meter.
    Se annoncen med bilag.
    Høringsfrist til og med den 25. april 2021.

Dispensationer miljø

Opdateret af Køge Kommune 09.06.22