Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Miljø

Her finder du afgørelser omkring miljø.

Miljøgodkendelser - virksomheder og landbrug

Spildevand

 • Der er ingen afgørelser under dette punkt i øjeblikket.

Jord

 • Der er ingen afgørelser under dette punkt i øjeblikket.

Jordvarme

 • Der er ingen afgørelser under dette punkt i øjeblikket.

  Grundvand og drikkevand

  • Der er ingen afgørelser under dette punkt i øjeblikket.

  Vandløb

  • Udlægning af sten i Ellebæk Syd - projekt i 4 ugers høring.
   Køge Kommune ønsker at udlægge sten til erstatning af dem, der blev udlagt af Køge Sportsfiskerforening og Danmarks Naturfredningsforening i Køge i 2010. Afgørelsen er i 4 ugers høring til onsdag den 6. februar 2019. Indsigelser eller bemærkninger til projektet skal indsendes i høringsperioden til Køge Kommune, Natur & Miljø, Torvet 1, 4600 Køge eller sendes til anja.eberhardt@koege.dk.

  • Åbning af rørlagt tilløb til Snogebækken - 4 ugers klagefrist.
   I henhold til § 19 i BEK nr. 834 af 27/06/2016, om vandløbsregulering m.v. og § 17 i LBK nr. 127 af 26/01/2017, vandløbsloven, skal Miljøforvaltningen meddele tilladelse til åbning af ca. 200 meter vandløbsstrækning med udløb i Snogebækkens station 940. Ovenstående tilladelse kan i henhold til vandløbslovens kapitel 16 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger og indtil den 6. februar 2019. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.
   Bilag 1: Tilløb til Snogebækken ved STC - Fremme af reguleringsprojekt 2.

  • Åbning af rørlagte strækninger af Borup Bæk - projekt i 4 ugers høring.
   Ifølge Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2016 om vandløbsregulering og -restaurering mv. § 12, har vandløbsmyndigheden valgt at fremme projektet og det sendes derfor i 4 ugers høring til onsdag den 6. februar 2019. Indsigelser eller bemærkninger til projektet skal indsendes i høringsperioden til Køge Kommune, Natur & Miljø, Torvet 1, 4600 Køge eller sendes til anja.eberhardt@koege.dk.

  Natur

  • Der er ingen afgørelser under dette punkt i øjeblikket.

  Miljø

  Øvrige afgørelser

  Kontakt Miljøafdelingen
  Opdateret af Miljøafdelingen 09.01.19