Høring af forslag til udpegning af beskyttede diger

Offentlig høring af forslag med konkret udpegede sten- og jorddiger til og med den 1. juli 2021 (Bemærk! Høringsfrist forlænget)Du kan søge efter din egen eller andre ejendomme på kortet ovenfor på adressen eller ved zoome ind ejendommen. Der kan du se eventuelle digestrækninger på den søgte ejendom. Du kan printe en side og skrive dine eventuelle bemærkninger om ændringer til os sammen med de pågældende digestrækningers numre på natur@koege.dk eller med alm. brevpost til Naturteamet, TMF, Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge. Alle høringssvar skal være modtaget senest den 1. juli 2021.
(Bemærk! Høringsfrist hermed forlænget fra 26. april 2021 som tidligere angivet)

Baggrund

Den 7. juni 2018 vedtog Klima- og Planudvalget jf. Digebekendtgørelsen at støtte, at der blev foretaget en konkret registrering af de beskyttede sten- og jorddiger, i samtlige af kommunens sogne. Denne konkrete udpegning er foretaget af det statsanerkendte Museum Sydøstdanmark. 

De udpegede digestrækninger er i alle tilfælde nu blevet konkret vurderet på baggrund af digernes kulturhistoriske betydning og faktiske beliggenhed i forhold til den hidtidige udpegning efter signaturer på ældre kort. Derved bliver den fremtidige administration af de beskyttede diger nu hurtigere og bedre begrundet.

Sten- og jorddiger har fra 1992 været beskyttet mod nedlæggelse, gennembrud og lignende ændringer med Museumslovens § 29a.

Du har muligvis ikke tidligere været opmærksom på, at der er beskyttede sten- og jorddiger på din ejendom, fordi de som regel ligger i matrikulære skel, man ikke har behov for at ændre i. De kan i dag også være skredet ud og faldet sammen, og der er måske kun meget lidt tilbage at se i terrænet i dag.

Efter høringsperioden og behandling af de indkomne bemærkninger vil den endelige udpegning af beskyttede sten- og jorddiger ligeledes blive vist her på kommunens hjemmeside. Klagemulighed over dette forslag vil fremgå af opslaget.

Kontakt Natur
Opdateret af Natur 29.03.21