Styrelsesvedtægt, forretningsorden m.v.

Rammerne for opbygningen af en kommune fastsættes i kommunens styrelsesvedtægt

Styrelsesvedtægt

Det er lov om kommunernes styrelse, der beskriver rammerne for opbygningen af kommunernes styrelsesforhold. Loven beskriver primært rammerne for indretningen af kommunestyret, dvs. regler for fordelingen af ansvar og myndighed mellem Byråd, udvalg og borgmester.

Lov om kommunernes styrelse

Udover lov om kommunernes styrelse har hver kommune en styrelsesvedtægt. Styrelsesvedtægten besluttes af Byrådet og indeholder regler for kommunens organisering. Det drejer sig om eksempelvis antallet af medlemmer i Byrådet og om udvalgenes ansvarsområder og sammensætning.

Styrelsesvedtægt for Køge Kommune, pr. 1. juni 2019

Forretningsorden

I henhold til den kommunale styrelseslov fastsætter Byrådet selv sin forretningsorden.

 

Byrådets forretningsorden indeholder først og fremmest de processuelle regler for Byrådets virksomhed – herunder udsendelse af dagsordener, beslutningsdygtighed, mødeledelse, afstemninger og valg, beslutningsprotokol m.v.

Forretningsorden for Køge Byråd, 2018-2021

Opdateret af Stab for Byråd og Direktion 18.11.20