Beredskabskomissionen

D. 1. januar 2020 overtog det nye Brand & Redning beredskabsopgaven på tværs af Køge, Solrød og Stevns kommuner. Som led i etableringen af det nye beredskab er der nedsat en beredskabskommission i hver af de tre kommuner.

Brand og Redning KøgeBrand og Redning SolrødBrand og Redning Stevns

Beredskabskommissionen i Køge vælges af byrådet og består af en repræsentant fra hvert af byrådets partier med borgmesteren som formand samt politidirektøren. 

Desuden  er der to medarbejderrepræsentanter – en for deltids- og en for fuldtidsbrandmænd - samt en repræsentant fra de frivillige.

Kontakt:

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Brand & Redning Køge, beredskabschef Søren Rasmussen ( - 5667 6710)

Opdateret af Køge Kommune 25.01.22