Køge Erhvervsudviklingsråd

Køge Erhvervsudviklingsråd er et repræsentantskab udpeget af lokale og centrale erhvervsorganisationer, lønmodtagerorganisationer og uddannelsesinstitutioner ved Campus Køge, samt Køge Kommunes Økonomiudvalg.

Køge Erhvervsudviklingsråd arbejder for at gøre Køge Kommune til et vækstområde på Sjælland, i Øresundsregionen og Østersøområdet.

Dette sker gennem involvering af og dialog mellem relevante erhvervsorganisationer, turisme- og kulturaktører samt uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder, med henblik på at understøtte erhvervs- og turismeudvikling, beskæftigelse og uddannelsesmuligheder i Køge Kommune.

Køge Erhvervsudviklingsråd fungerer som repræsentantskab for Fonden Connect Køge.


Udpegende organisationer
Køge Erhvervsudviklingsråd består af det til enhver tid siddende Økonomiudvalg i Køge Kommune samt repræsentanter for centrale erhvervsorganisationer, arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutioner:

 • Køge Arbejdsgivernetværk (KAN)
 • Dansk Industri, Roskilde/ Køge Bugt 
 • Dansk Byggeri 
 • Dansk Erhverv 
 • FinansDanmark
 • SMVDanmark
 • Landbrug & Fødevarer (Gefion) 
 • Foreningen af Liberale Erhverv i Køge (FLEK) 
 • Køge Handel
 • VisitKøge 
 • LO Køge Bugt 
 • Campus Køge 

Formand
Søren Ewald Jensen - Køge Arbejdsgivernetværk   

Medlemmer 

 • Elise Pedersen – Køge Arbejdsgivernetværk
 • Mette Laugesen – Køge Handel
 • Jacob Bannor – Citycon
 • Claus René Olesen - Borup Erhverv
 • Henrik Pedersen - Herfølge Erhvervsforening
 • Keld Olsen – VisitKøge
 • Linné Sommer – VisitKøge
 • Jørn O. Stryger – DI Roskilde/Køge Bugt
 • Christian Midé-Andersen – DI Roskilde/Køge Bugt
 • Carsten K. Jensen – DI Roskilde/Køge Bugt
 • Rasmus Dehn Larsen – Foreningen af Liberale Erhverv i Køge
 • Per Jensen – Dansk Erhverv
 • Kristian Wium – Dansk Byggeri
 • Svend Poulsen – SMVdanmark
 • Torben Hansen – Landbrug & Fødevarer (Gefion)
 • Søren Schøn Holst – FinansDanmark
 • Kim Neve – LO Køge Bugt
 • Johannes Jacobsen - LO Køge Bugt
 • Tim Christensen – Campus Køge
 • Jørgen Heramb – Campus Køge

Økonomiudvalgets medlemmer:
Marie Stærke
Niels Rolskov
Mette Jorsø
Ken Kristensen
Jeppe H. Lindberg
Lene Møller Nielsen
Flemming Christensen
Thomas Kielgast
Bent Sten Andersen

Kontakt til sekretariatet for Køge Erhvervsudviklingsråd
Specialkonsulent Christine Lindvang  
Vestergade 1
4600 Køge 
Tlf. 27 26 60 98

Opdateret af Køge Kommune 30.09.21