Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Fællesrådet for dagtilbud

Fællesrådet for dagtilbud består af Børneudvalget, bestyrelsesformænd, ledere og medarbejdere på dagtilbudsområdet.

Medlemmer

Thomas Kielgast, Formand (Formand for Børneudvalget)
Helle Poulsen (Næstformand for Børneudvalget)
Anette Simoni (Medlem af Børneudvalget)
Torben Haack (Medlem af Børneudvalget)
Ertugrul Vural (Medlem af Børneudvalget)
Lene Møller Nielsen (Medlem af Børneudvalget)
Jette W. Jørgensen (Medlem af Børneudvalget)
Susanne Seitzberg (Formand, område Nord)
Mia Brandhøj (Formand, område Asgård)
Maria Bryde (Formand, område Midt)
Caroline Nordby (Næstformand, område Søndre Hastrup)
Morten Kryger (Næstformand, område Syd)
Teddy Milton (Formand, område Vest)
Martin G. Taanum-Ottesen (Formand, Fuglevængets Børnehus - selvejende institution)
Jesper Dyreholt (Formand, Lyngens Børnehuse - selvejende institution)
Mette Bertelsen (Områdeleder, område Syd)
Bente Horn Hansen (Områdeleder, område Søndre Hastrup)
Linette Andersen (Områdeleder, område Vest)
Rikke Camilla Meilbøg (Ledelsesrepræsentant, Fuglevængets Børnehus - andre driftsformer)
Morten Pihl Hedelund (Ledelsesrepræsenant, Troldehøjen - andre driftsformer)
Lone Reinholdt (Ledelsesrepræsentant, Børnehuset Solstrålen - specialområdet)
Jeanette Marianne Jørgensen (Medarbejderrepræsentant, Valmuen, område Søndre Hastrup)
Pia Pico Jensen (Medarbejderrepræsentant, Børnehuset Guldminen, område Vest)
Bodil Sely (Medarbejderrepræsentant, Asgård Børnehus, område Asgård)
Maria Lerking (Medarbejderrepræsentant, Olympen - andre driftsformer)
Peter Skjoldlund (Køge Handicapråd)


Beskrivelse af rådet

Fællesrådet for dagtilbud er rådgivende for Børneudvalget.


Sager som rådet kan behandle

Fællesrådet for dagtilbud tager på egen og på Børneudvalgets foranledning sager op vedrørende dagtilbudsområdets samlede udvikling. De høres inden større beslutninger om væsentlige ændringer. 
Fællesrådet skal medvirke til at sikre dialog mellem dagtilbudsområdets forskellige parter: 
Politikere, forældre og medarbejdere. 


Sager som rådet ikke kan behandle

Personsager


Hvordan rejser man en sag i rådet?

Forud for møder i Fællesrådet for dagtilbud opfordrer Børne- og Uddannelsesforvaltningen medlemmerne til at fremsende emner / punkter.


Kontakt

Børne- og Uddannelsesforvaltningen tlf. 56672221
Opdateret af Køge Kommune 20.10.17