Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Forældrerådet

Forældrerådet har til formål at sikre en løbende og systematisk dialog mellem Børne- og Ungeforvaltningen, Familierådgivningen/PPR og familier til børn eller unge med nedsat funktionsevne.
Forældrerådet beskæftiger sig ikke med enkeltsager, men drøfter emner af mere generel karakter fx politikker og omlægninger. Forældrerådet samarbejder med Handicaprådet og Udsatterådet.
Forældrerådet er foreløbig nedsat til udgangen af 2017.

Medlemmer

En af repræsentanterne fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen leder møderne

Anja Wickelgreen, udpeget af Udsatterådet

Inge Volder, udpeget af Udsatterådet

Annette Kaae-Bødker, udpeget af Handicaprådet

Lisa Aalbæk, udpeget af Handicaprådet

Urzula Larsen, områdeleder, dagtilbud

Peter Børsting Aagård, skoleleder

Steen Larsen, leder, PPR

Birgitte Winther, afdelingsleder, Familiecenter Køge

Søren Kolinger, jurist, Familiecenter Køge


Forældrerepræsentanterne er udpeget for en to-årig periode.


Beskrivelse af rådet

Forældrerådet har til formål at sikre en løbende og systematisk dialog mellem Børne- og Ungeforvaltningen, Familierådgivningen/PPR og familier til børn eller unge med nedsat funktionsevne.

Sager som rådet kan behandle

Drøfter emner af mere generel karakter fx politikker og omlægninger, lige som Forældrerådet kan foreslå emner til drøftelse i Børne- og Uddannelsesforvaltningen, Handicaprådet og Udsatterådet. 

Forældrerådet samarbejder med og koordinerer opgaver med Handicaprådet og Udsatterådet. Til forskel fra Handicaprådet og Udsatterådet har Forældrerådet i højere grad fokus på forvaltningens opgavevaretagelse, og i mindre grad rådgivende funktioner i forhold til det politiske niveau, hvorfor Forældrerådet i visse sammenhænge vil kunne fungere som en forlængelse af eller som et udvalg under Udsatterådet og Handicaprådet. Det betyder eksempelvis, at emner kan henvises til behandling i Forældrerådet.

Sager som rådet ikke kan behandle

Forældrerådet beskæftiger sig ikke med enkeltsager.


Kontakt

Børne- og Uddannelsesforvaltningen
Lise Nørnberg
Tlf. 56 67 22 24


Opdateret af Køge Kommune 19.10.17