Grundlisteudvalg

Går du med tanker om at være nævning og domsmand?

Nævninge og domsmænd kaldes under ét for lægdommere, og de har til opgave at bistå rettens juridiske dommere med at dømme i visse straffesager. 

Det er helt almindelige borgere, som får til opgave at virke som lægdommere for hensigten er netop, at lægdommerne skal udgøre et bredt udsnit af befolkningen.

Der er visse betingelser der skal være opfyldt for at blive lægdommer. Du kan eksempelvis ikke være lægdommer, hvis du er ansat ved politiet, er advokat, fængselsbetjent eller præst. Derudover er det et krav, at:

  • Du har valgret til folketinget og behersker det danske sprog
  • Du har en ren straffeattest
  • Du ikke fylder 80 år inden 1. januar 2023.

I videoen her kan du lære mere om at blive lægdommer - hør også om andres erfaringer.

Lægdommere bliver valgt for 4 år ad gangen. Det sker ved lodtrækning fra en såkaldt grundliste, som Køge Kommunes grundlisteudvalg har ansvaret for at udarbejde. I Køge Kommune skal der opføres ca. 200 personer på den grundliste, der gælder for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2023.

Grundlisteudvalget i Køge Kommune har besluttet, at udtagelse til grundlisten sker ved, at de politiske partier indstiller personer til grundlisten.

Hvis du er interesseret i at blive optaget på grundlisten må du derfor tage kontakt til ét af de politiske partier, der er repræsenteret i Køge Byråd for at gøre opmærksom på din interesse. 

Kontaktoplysningerne til de enkelte partier er følgende:


A (Socialdemokratiet)

Kontaktperson: Jonny Jarndorf

Mail: jarndorf@mail.dk

Telefon: 26743313

C (Konservative) 

Kontaktperson: Kim Sørensen 

Mail: k-lemming@webspeed.dk

Telefon: 21755643

F (Socialistisk Folkeparti) 

Kontaktperson: Heine Rasmussen 

Mail: hera@dlf.org

Telefon: 40817016

I (Liberal Alliance)

Kontaktperson: Kim Lindsø 

Mail: lindsethe@privat.dk

Telefon: 24212927

O (Dansk Folkeparti) 

Kontaktperson: Morten Andresen 

Mail: mortenandresen@privat.dk

Telefon: 22105311

V (Venstre) 

Kontaktperson: Ole Nybjerg 

Mail: olenybjerg@gmail.com

Telefon: 40180910

Ø (Enhedslisten)

Kontaktperson: Flemming Allermand 

Mail: fallermand@flobs.dk

Telefon: 26234897


Grundlisten for den kommende periode skal indsendes til landsretten senest den 1. april 2019 og det forventes, at de politiske partier har færdiggjort deres indstillinger senest den 15. december 2018.

 

Kontakt 

Staben for Byråd og Direktion

Jette Jensen

Tlf.: 56 67 20 18

E-mail:

Opdateret af Køge Kommune 13.12.18