Grundlisteudvalg

Går du med tanker om at være nævning og domsmand?

Nævninge og domsmænd kaldes under ét for lægdommere, og de har til opgave at bistå rettens juridiske dommere med at dømme i visse straffesager. 

Det er helt almindelige borgere, som får til opgave at virke som lægdommere for hensigten er netop, at lægdommerne skal udgøre et bredt udsnit af befolkningen.

Der er visse betingelser der skal være opfyldt for at blive lægdommer. Du kan eksempelvis ikke være lægdommer, hvis du er ansat ved politiet, er advokat, fængselsbetjent eller præst. Derudover er det et krav, at:

  • Du er fyldt 18 år, men endnu ikke er fyldt 80 år inden udgangen af 2027
  • Du er bosat i Køge Kommune
  • Du er dansk statsborger
  • Du taler og forstår dansk
  • Du har valgret til Folketinget

I videoen her kan du lære mere om at blive lægdommer - hør også om andres erfaringer.

Lægdommere bliver valgt for 4 år ad gangen. Det sker ved lodtrækning fra en såkaldt grundliste, som Køge Kommunes grundlisteudvalg har ansvaret for at udarbejde. 

I Køge Kommune skal der opføres ca. 200 personer på grundlisten, og grundlisten for 1. januar 2020 til 31. december 2023 er vedtaget.

Næste mulighed for optagelse på grundlisten sker i 2022. Nærmere oplysning om tidspunktet vil fremgå senere.

 

Kontakt 

Borgmesterkontoret

Maria Hansen

Tlf.: 56 67 20 25

E-mail:

Opdateret af Køge Kommune 10.01.22