Udvalgets medlemmer

Formand for grundvandsrådet er:

Niels Rolskov, formand (Ø)

Medlemmer af grundvandsrådet er:

Jan Jensen, Køge Vandråd og Danske Vandværker
Søren Rasmussen, Skovbo Vandsamarbejde
Stine Bisgaard/Henrik Nielsen, HOFOR
Rie Refslund, KLAR forsyning (Køge Vand)
Hans Henning Andersen, Landboforeningen Vkst
Charlotte Breinholt, Dansk Industri
Richard Sonnichsen, Danmarks Naturfredningsforening
Wisti Wistisen, Dansk Brøndejerforening
Søren Boas, Dansk Skovforening
Nanette Christiansen, Region Sjælland


Opdateret af Køge Kommune 07.10.21