Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Vandråd for vandoplandet til Køge Bugt

I forbindelse med udarbejdelsen af anden generation vandplaner er der åbnet mulighed for at der i hvert enkelt hovedvandopland kan oprettes et vandråd, hvis der er et ønske om det.

Vandrådet skal inddrages i kommunens udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammet for supplerende vandløbsforanstaltninger.

Vandrådene

• er et tilbud til landsdækkende og lokale interesseorganisationer og foreninger, om at medvirke i drøftelser af planlægning af vandløbsindsatsen ud fra de rammer, som staten dikterer i anden generations vandplaner. Rammerne forventes meldt ud 1. april 2014
• kan drøfte, hvordan de indsatser, som skal udføres, implementeres med størst mulig positiv effekt og mindst mulig gene for alle parter. Beslutningskompetencen forbliver dog i kommunalbestyrelserne
• skal være med til at sikre dialog og samarbejde om fremtidens vandplaner
I oplandet til Køge Bugt er der oprettet et vandråd.

Køge Kommune er sekretariatskommune og vil sørge for den fornødne vejledning af vandrådet i forbindelse med arbejdet om forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger.

Mødereferater:    

Referat fra vandrådsmøde den 9. april 2014       

Præsentation fra vandrådsmødet den 9. april 2014

Referat fra vandrådsmøde den 14. maj 2014

Referat fra den 24. juni 2014

Læs mere:

Medlemmer i Køge Bugt Vandråd

Rammerne for arbejdet i vandrådene

 

Opdateret af Køge Kommune 14.02.17