Kollektiv Trafikborgergruppen

Borgergruppen er et dialogforum og fungerer bl.a. som høringspart ved forslåede ændringer af den kollektive bustrafik i Køge Kommune. Borgergruppen består af medlemmer som repræsenterer specifikke geografiske områder af Køge Kommune, formænd for DSB’s pendlerklubber samt repræsentant for seniorrådet. Borgergruppen mødes ca. 4 gange årligt på invitation af Teknik- og Ejendomsudvalget.

Medlemmer

Medlemsliste pr. 27.09.2018

Referater

Referat af borgergruppemøde den 08.02.2021
Referat af borgergruppemøde den 26.09.2019
Referat af borgergruppemøde den 20.05.2019
Referat af borgergruppemøde den 18.09.2018  
Referat af borgergruppemøde den 17.04.2018
Referat af borgergruppemøde den 07.02.2018

Hvordan rejser man en sag ind i rådet?

Emner som kan have Kollektiv Trafikborgergruppens interesse kan fremsendes til Teknik- og Miljøforvaltningen, som udarbejder dagsordenen til borgergruppens møder.
Er dit lokalområde ikke repræsenteret? Du er velkommen til at kontakte Teknik- og Miljøforvaltningen med henblik på at deltage i borgergruppen.

Kontakt

Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1
4600 Køge


Att. Jakob Ladefoged Bommersholdt

Kontakt Bustrafik
Opdateret af Køge Kommune 30.09.21