Kultur- og Idrætsrådet

Kultur- og Idrætsrådet er høringsorgan til Kultur- og Idrætsudvalget inden for folkeoplysningspolitikken samt budget og tilskudsregler. Samtidig foreslår Kultur- og Idrætsrådet emner til to årlige dialogmøder for kommunens foreninger og selvorganiserede grupper.

Læs mere om Kultur- og Idrætsrådet i Folkeoplysningspolitik for Køge Kommune.

Medlemmer

Kultur- og Idrætsrådet består af i alt 16 medlemmer og to tilforordnede. Heraf er fire medlemmer udpeget fra Kultur- og Idrætsudvalget, Handicaprådet og Integrationsrådet, mens tolv medlemmer er valgt af og blandt foreningerne:


Kultur- og Idrætsudvalget:
Osama Mohamad
Kirsten Larsen

Integrationsrådet:
Palle Johansen

Handicaprådet:
Anette Kaae-Bødker

Kulturforeningerne:
Henry Rossle, Kulturforeningen i Skovbo
Ove Nordhild Olsen, Kjøge Mini-Bys Venner

Folkeoplysende voksenudd.:
Bodil Sø, LOF Køge

Fritidsområdet:
Finn Stuhr, Køge Skak Klub
Dorthe Mølvig, KFUM-spejderne Borup

Øvrige foreninger:
Per Nielsen, Socialdemokratiet i Køge
Henning Lübcke, Herfølgespejderne

Idrætsforeningerne:
Thomas Jensen, Borup Løbeklub
Poul Erik Jensen, Gørslev IF
Poul Henning Vive, Køge Håndbold/Firmaidræt Køge
Anders Jensen, Køge Svømmeklub
Monika Eriksen, Skensved IF

Tilforordnede:
Morten Lund, Skovbohallerne
Jytte Dahl, KøgeBibliotekerne

Kontakt 

Kultur og Idræt
Att. Karina Hjort Feddersen
Torvet 1
4600 Køge


Opdateret af Køge Kommune 10.03.20