Naturrådet

Klima- og Planudvalget har på sit møde den 3. januar 2019 tiltrådt en naturstrategi, der blandt andet indebærer, at der skal nedsættes et naturråd

Naturrådet er tænkt som et forum med interesse for naturbeskyttelse, der skal rådgive kommunen i spørgsmål vedrørende naturforvaltning herunder fortidsminder, kulturhistoriske værdier, adgang til naturen m.v. som beskrevet i naturbeskyttelsesloven.

Her kan du hente notatet der ligger til grund for rådet.


Foreninger og organisationer der er medlemmer :
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet Køge
Køge Sportsfiskerforening
Dansk Ornitologisk Forening
Gefion
Sjællandske Familiebrug
Dansk Skovforening
Danmarks Jægerforbund

Opdateret af Køge Kommune 30.09.21