Seniorrådet

Køge Seniorråd er et rådgivende organ, der rådgiver Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål.


Seniorrådet høres om alle forslag, der vedrører ældreområdet. 

Blandt andet høres Seniorrådet om:

  • Køge Kommunes budget
  • Kvalitetsstandarder på ældreområdet
  • Ældrepolitik og sundhedspolitik

Du kan læse mere om Seniorrådet:


Medlemsoversigt for Seniorrådet 1. januar 2022

Formand

Dora Olsen - formand i Seniorrådet 2022-2025
Dora Olsen
Tlf: 24 87 36 24

Næstformand

Margrethe Pedersen - næstformand i Seniorrådet 2022-2025
Margrethe Pedersen
Tlf: 56 65 85 91 / 60 12 21 61
Mail:

Mickal P. N. Andersen - medlem af Seniorrådet 2022-2025
Mickal P. N. Andersen
Tlf: 24 61 53 57

Kate Dybdal Gjerstrup - medlem af Seniorrådet 2022-2025
Kate Dybdal Gjerstrup

Grethe Hansen - medlem af Seniorrådet 2022-2025
Grethe Hansen
Tlf: 56 66 26 29 / 30 59 86 96
Mail:

Verny Jensen - medlem af Seniorrådet 2022-2025
Verny Jensen
Mail:

Bjarne Larsen - medlem af Seniorrådet 2022-2025
Bjarne Larsen
Tlf: 40 84 40 45
Mail:

Bendt Lang Lundsbjerg - medlem af Seniorrådet 2022-2025
Bendt Lang Lundsbjerg
Mail:

Jan Munk - Kandidat til Seniorrådsvalg 2021
Jan Munk

Kontakt

Velfærdsforvaltningen
Att.: Trine Fjalar Andersen
Torvet 1
4600 Køge
Tlf. 24 25 46 42
Mail til sekretæren for Seniorrådet:  

Mail direkte til Seniorrådet:  - mails hertil går til formanden for Seniorrådet

Opdateret af Velfærdsforvaltningen 07.06.22