Seniorrådets høringssvar

Her på siden finder du de høringssvar Seniorrådets har afgivet.

Høringssvar fra 2020

Høringssvar vedr. valg til Seniorrådet for perioden 2022-2026

Høringssvar vedr. budget 2021-2024

Høringssvar vedr. udbud af visiteret kørsel

Høringssvar vedr. udbud på kompressionsstrømper

Høringssvar fra 2019

Høringssvar vedr. budget 2020-2023

Høringssvar vedr. reviderede kvalitetstandarder på ældre- og sundhedsområdet 2019

Høringssvar vedr. udkast til reviderede kvalitetstandarder for hjælpemidler og træning

Udtalelse fra Seniorrådet om revision af værdighedspolitikken

Høringssvar vedr. udkast til kvalitetsstandarder for ældre- og sundhedsområdet

Høringssvar vedr. stillingsbesparelse på myndighedsområdet

Høringssvar til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetanalyser

Seniorrådets betragtninger til udkast vedr. budgetanalyser og de borgernære konsekvenser heraf

Høringssvar vedr. Busbudget (analyserapport) for Køge Kommune

Høringssvar vedr. budgetanalyser for Sund Aldring og Det nære Sundhedsvæsen

Høringssvar vedr. budgetanalyser for plejeboligkapaciteten

Høringssvar til vedr. Kultur- og Idrætsudvalgets vedr. budgetanalyser for Køge Svømmeland, Køge Bibliotekerne og kommunale kulturinstitutioner

Høringssvar til udbudsmateriale 2019  af brystproteser, parykker og diabetes materiale

Høringssvar til udkast af kvalitetstandarder på det specialiserede område

Høringssvar fra 2018

Høringssvar vedr. sparekatalog 2019-2022

Høringssvar til Kultur- og Idrætsudvalget vedr. budget 2019

Høringssvar vedr. Omprioriteringskataloget 2018 - 2019

Seniorrådets høringssvar vedr. fordeling af 79-midler

Høringssvar vedr. kvalitetsstandarder 2018

Høringssvar fra 2017

Høringssvar vedr. den gode samtale

Høringssvar vedr. budget 2018 - 2021

Høringssvar vedr. valg til Seniorråd 2018 - 2022

Høringssvar vedr. ny kvalitetsstandard til rengøring og tøjvask

Høringssvar vedr. budget 2017

Høringssvar vedr. politiske mål 2017

Høringssvar vedr. kvalitetsstandarden Frirum for pårørende til borgere med demens

Høringssvar fra 2016

Høringssvar vedr. politiske mål 2016 

Høringssvar vedr. kvalitetsstandarder 2016

Høringssvar vedr. udviklingsplan for demensområdet

Høringssvar vedr. visiteret kørsel i Køge Kommune

Høringssvar vedr. madstrategi

Høringssvar vedr. kvalitetsstandard for varmvandstræning

Høringssvar vedr. værdighedspolitikken

Høringssvar vedr. GPS

Høringssvar vedr. landsdistriktspolitik 2016

Høringssvar vedr. udmøntning af værdighedmilliarden

Ældre høringssvar

Høringssvar vedr. budget 2015

Høringssvar vedr. genoptræning

Høringssvar vedr. sundhedsaftalen

Høringssvar vedr. Indkøbsordning

Høringssvar vedr. Idrætsstrategien

Høringssvar vedr. kvalitetsstandarder for ældreområdet

Høringssvar vedr. politiske mål

Høringssvar vedr. brystproteser 

Høringssvar vedr. kompenserende besparelser budget 2015

Høringssvar vedr. budget 2016

Høringssvar vedr. retningslinjer for tildeling af midler vedr. frivilligt arbejde i Køge Kommune

Høringssvar vedr. udbud af visiteret kørsel

Opdateret af Køge Kommune 11.11.20