Valg til Seniorrådet 2017

Der afholdes valg til Køge Seniorråd i forbindelse med Kommunalvalget den 21. november 2017. Seniorrådet rådgiver Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og alle over 60 år som bor i Køge Kommune kan stille op.

Der skal vælges 9 medlemmer og 9 stedfortrædere for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.

For at blive opstillet som kandidat til Seniorrådsvalget skal man være stemmeberettiget til Seniorrådet. Det vil sige, at man den 21. november 2017:

• skal være fyldt 60 år
• skal have fast bopæl i Køge Kommune
• ikke må være umyndiggjort

Se og læs mere om kandidaterne her

Opdateret af Køge Kommune 15.11.17