Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Udsatteråd

Køge Kommune har fået puljemidler til oprettelse af et udsatteråd. Rådet består af både brugere, pårørende, fag-professionelle og politikere. Udsatterådet har først fremmest til formål at rådgive Byrådet og fagudvalgene om sager, der vedrører udsatteområdet, men samtidig skal rådet også være med til at sætte fokus på udsatteområdet og udvikle Køge Kommunes politik og tilbud på området.


Medlemmer

Jacqueline Sporon-Fiedler (Formand)

Livseksperter:

Marlene Gjøstrand, Livsekspert med erfaring med vold i nære relationer (Næsteformand)

Anja Wickelgren, Livsekspert fra de boligsociale områder

Mikhael Saxtorph, repræsentant for LAP (Landsforeningen for nuværende og  tidligere psykiatribrugere)

Jette W. Jørgensen, repræsentant fra SIND

Repræsentanter fra Køge Kommune, Helhedsplanen og Køge Kommunes arbejdsmarkedsråd:

Tina Rath  (SSP)

Eva Rolf Petersen (Socialafdelingen)

Pia McKee (Helhedsplanen)

Jorry Højer (KKA)

Winnie Bergenhagen (Jobcenteret)

Helle Wolf (Familiecenter Køge)

Beskrivelse af rådet og formål

Køge Kommune har fået puljemidler til oprettelse af et udsatteråd. Rådet består af både brugere, pårørende, fag-professionelle og politikere. Udsatterådet har først fremmest til formål at rådgive Byrådet og fagudvalgene om sager, der vedrører udsatteområdet, men samtidig skal rådet også være med til at sætte fokus på udsatteområdet og udvikle Køge Kommunes politik og tilbud på området. 


Målgruppen for udsatterådet er borgere, der ligger indenfor følgende grupper

 • hjemløse
 • misbrugere 
 • prostituerede 
 • traumatiserede
 • flygtninge 
 • sindslidende 
 • udsatte børn og unge 
 • økonomisk udsatte 
 • ensomme

 

Formålet med rådet er

 • at give borgere med særlige sociale problemstillinger et lokalt talerør, der sikrer Køge Kommunes opmærksomhed på denne borgergruppes interesser og synspunkter 
 • at det politiske niveau får et rådgivende organ på området 
 • at forelægge problemstillinger, initiativer og ideer for eksempelvis forvaltningen og Social- og Sundhedsudvalget 
 • at skabe synlighed og opmærksomhed på borgere med særlige sociale problemstillinger og deres vilkår i Køge Kommune 
 • Øvrige udviklingsmål skal det endelige udsatteråd være med til at definere.


Sager som rådet kan behandle

Rådet behandler sager, der vedrører udsatteområdet, at sætte fokus på udsatteområdet og at udvikle Køge Kommunes politik og tilbud på området.


Sager som rådet ikke kan behandle

Rådet kan ikke behandle enkeltsager


Hvordan rejser man en sag i rådet?

Det er formandskabet, der udarbejder dagsorden, men ønsker man et punkt behandlet i Udsatterådet kan man henvende sig til formanden eller Velfærdforvaltningen.

Rådets Høringssvar

Udsatterådet afgiver blandt andet høringssvar vedr. budget, kvalitetsstandarder, politikker og strategier mv.


Kontakt til Udsatterådet

Du kan skrive til Velfærdsforvaltningens fællespostkasse hvis du gerne vil i kontakt med udsatterådet på vf@koege.dk eller tlf. 56 67 25 41 


Opdateret af Køge Kommune 04.03.20