Udsatteråd

Køge Udsatteråd skal give borgere med særlige sociale problemstillinger et lokalt talerør, der sikrer Køge Kommunes opmærksomhed på denne borgergruppes interesser og synspunkter.

Medlemmer

Jacqueline Sporon-Fiedler - udpeget af Køge Byråd (Formand)

Marlene Gjøstrand, repræsentant med erfaring med vold i nære relationer (Næsteformand)

Anja Wickelgren, repræsentant fra de boligsociale områder

Mikhael Saxtorph, repræsentant for LAP (Landsforeningen for nuværende og  tidligere psykiatribrugere)

Henrik Fischer, repræsentant fra Hus Forbi og SAND

vakant, repræsentant fra SIND

Martin Bertelsen, repræsentant fra Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter

Tina Rath - repræsentant fra SSP (Skole, Socialforvaltning og Politi)

Eva Rolf Petersen - repræsentant fra Socialafdelingen

Pia McKee - repræsentant fra Helhedsplanen

Vakant - repræsentant fra KKA (Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd)

Winnie Bergenhagen - repræsentant fra Jobcenteret

Helle Wolf - repræsentant fra Familiecenter Køge

Beskrivelse af rådet og formål

Rådets medlemmer består af politikere, fagpersoner og brugere.

Rådet skal fagligt og erfaringsmæssigt rumme viden indenfor områderne: hjemløse, misbrugere, sindslidende, udsatte børn og unge, økonomisk udsatte og ensomme.

Køge Udsatteråds opgave er at rådgive Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Byrådet om sager, der vedrører udsatteområdet, at sætte fokus på udsatteområdet og at udvikle Køge Kommunes politik og tilbud på området.

Køge Udsatteråd står for dialogen med de udsatte gruppe, så det sikres, at flere synspunkter fra udsatte inddrages i Rådets arbejde.

Målgruppen for udsatterådet

Målgruppen er borgere, der ligger indenfor følgende grupper:

  • hjemløse
  • misbrugere 
  • sindslidende 
  • udsatte børn og unge 
  • økonomisk udsatte 
  • ensomme
  • voldsramte 

Formålet med rådet er

Køge Udsatteråd skal give borgere med særlige sociale problemstillinger et lokalt talerør, der sikrer Køge Kommunes opmærksomhed på denne borgergruppes interesser og synspunkter. Køge Udsatteråd kan både rådgive, udvikle og facilitere.

Køge Kommunes overordnede politik på området varetages af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Rådet skal fagligt og erfaringsmæssigt rumme viden indenfor områderne: hjemløse, misbrugere, sindslidende, udsatte børn og unge, økonomisk udsatte og ensomme.

Sager som rådet kan behandle

Rådet behandler sager, der vedrører udsatteområdet, at sætte fokus på udsatteområdet og at udvikle Køge Kommunes politik og tilbud på området.

Sager som rådet ikke kan behandle

Rådet kan ikke behandle enkeltsager.

Hvordan rejser man en sag i rådet?

Det er formandskabet, der udarbejder dagsorden, men ønsker man et punkt behandlet i Udsatterådet kan man henvende sig til formand eller næstformand.

Rådets Høringssvar

Udsatterådet afgiver blandt andet høringssvar vedr. budget, kvalitetsstandarder, politikker og strategier mv.

Kontakt til Udsatterådet

Du kan skrive til Velfærdsforvaltningens fællespostkasse hvis du gerne vil i kontakt med udsatterådet på vf@koege.dk eller tlf. 56 67 25 15

Opdateret af Køge Kommune 30.09.21