Vandråd

I arbejdet med forberedelsen af vandområdeplaner for tredje planperiode (VP3), skal vandrådene igen medvirke til at prioritere indsatserne for at forbedre vandmiljøet

Vandløb

Der er oprettet Vandråd for hovedvandoplandet Køge Bugt (2.4)

I arbejdet med forberedelsen af vandområdeplaner for tredje planperiode (VP3), skal vandrådene igen medvirke til at prioritere indsatserne for at forbedre vandmiljøet.

Vandrådene skal skabe mere lokal inddragelse i arbejdet for at sikre god miljøtilstand i vores vandløb. Samtidig skal rådenes viden om forhold i vandoplandets lokale vandløb medvirke til at udvælge de mest omkostningseffektive tiltag til forbedring af vandløbskvaliteten.

Der i vandoplandet Køge Bugt udpeget en række vandløb som er i farezonen og som der særligt skal kigges på indsatser for. Minimumsindsatsen er at der skal udvælges indsatser for min. 50 km vandløb og fjernes 3 spærringer i Køge Bugt vandoplands vandløb.

Indsatserne skal meldes ind til Miljø- og Fødevareministeriets landsdækkende planlægning. Og først herefter vælges de indsatser, som bliver gennemført.

Vandrådets arbejde skal være afsluttet senest den 22. september 2020. Desuden vil kommunerne og vandrådene skulle bidrage til den miljørapport (SMV), som skal udarbejdes i forbindelse med arbejdet.

Køge Kommune er udpeget som Sekretariatskommune for Vandrådet.

Opdateret af Køge Kommune 30.09.21