FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Jeg har en bil på papegøjeplader/hvide plader - skal jeg betale for at køre ind?

Svar: Hver gang du ønsker at bortskaffe erhvervsaffald på genbrugspladsen, skal du henvende dig til pladspersonalet, og fortælle at det er erhvervsaffald, som du kommer med. Du kan også sende en mail til info@argo.dk. Husk at oplyse navn og nummerplade. Afleverer du privat affald med et køretøj på papegøjeplader/hvide plader, skal du ikke betale.

Hvordan kommer jeg af med mit affald, hvis jeg ikke ønsker at bruge genbrugspladsen?

Svar: Hvis din virksomhed ikke ønsker at benytte genbrugspladsen, har du mulighed for selv at kontakte andre transportører, indsamlere og modtageanlæg. Vi gør venligst opmærksom på, at det er virksomhedens pligt ved kommunale miljøtilsyn at kunne fremvise kvitteringer fra de godkendte indsamlere, transportører og modtageanlæg, der er benyttet til bortskaffelse af affaldet.

Hvilket affald må jeg komme med på genbrugspladserne?

Svar: Du kan komme med alt affald, undtagen dagrenovation, på genbrugspladserne.

Hvad gør jeg med jord - kan det afleveres på genbrugspladsen?

Svar: Ja, op til 1 kubikmeter jord må afleveres årligt pr. husstand. Har du mere jord, kan du kontakte din kommune omkring bortskaffelse.

Må jeg aflevere affaldet i sorte sække?

Svar:Nej, affaldet skal afleveres i gennemsigtige/klare sække, der må ikke afleveres affald i sorte sække, papirsække m.v.

Må man aflevere sit private affald i en bil på gule plader?

Svar: Hvis køretøjet ikke er godkendt til privat kørsel, så må den ikke bruges til at køre med privat affald til genbrugspladsen. Dog kan en bil på gule plader også være registreret til privat kørsel. Det er kun hvis bilen benyttes til erhvervsaffald, at man skal kontakte pladspersonalet Benyttes bilen til at aflevere privat affald, kører man blot ind på pladsen.

Må traktorer, traktorlignende køretøjer m.v. overhovedet komme på genbrugspladsen?

Svar: Ja, så længe det trækkende køretøj ikke overstiger 3.500 kg.

Skal jeg både betale til ARGOS og til kommunen for at komme ind på genbrugspladsen?

Svar: Ja; du skal betale til ARGO for at aflevere erhvervsaffald på genbrugspladsen og kommunen opkræver gebyrer for deres udgifter til administration og drift af øvrige erhvervs affaldsordninger.

Hvordan er gebyret for en indkørsel beregnet?

Svar: Eftersom affaldet ikke bliver vejet og kategoriseret, bliver gebyret beregnet som et gennemsnitgebyr uf fra bl.a. data fra de lovpligtige brugerundersøgelser. Beløbet dækker både behandling, transport og drift af pladsen.

Kan jeg betale kontant ved udkørsel?

Svar: Nej, betalingen skal ske på et girokort, som sendes 1 gang pr. kvartal.

Jeg vil ikke aflevere mit affald alligevel - bliver jeg stadig opkrævet?

Svar: Nej, men du skal henvende dig til personalet, som vil sørge for, at der ikke bliver afsendt giroopkrævning til dig for dette besøg.

Jeg blev i tvivl om, hvorvidt jeg skal betale ved udkørsel, så jeg er kørt ind igen

Svar: Man skal ikke betale, hvis man ved en fejl kører ud af pladsen og så ind igen med det samme.

Må jeg stadig aflevere klinisk risikoaffald?

Svar: Ja du må aflevere op til 25 kg om året. Inden du afleverer klinisk risikoaffald på din genbrugsplads, 
opfordrer vi dig til at medbringe blanketten for "bringeordning for farligt affald" i udfyldt stand. Blanketten kan hentes på ARGOS hjemmeside.

Kontakt Renovation
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 28.08.20