Regler for erhvervsaffald

Affaldssortering, den kommunale affaldsordning og regulativ for erhvervsaffald

Sortering af erhvervsaffald

I Danmark – og i hele EU faktisk – er det hovedreglen, at affald skal sorteres ved kilden. Dvs. dér, hvor det opstår. Det gælder uanset om affaldet stammer fra en husstand, en børnehave eller en fabrik. Det betyder, at alle har pligt til at sortere affaldet i bestemte grupper: 

  • Affald/ting der kan genbruges direkte, skal sendes til direkte genbrug.
  • Affald der kan genanvendes, skal sendes til genanvendelse.
  • Affald der skal deponeres, skal sendes til deponi.
  • Farligt affald skal altid sendes til specialbehandling.
  • Tilbage bliver restaffaldet, som kun er egnet til at blive sendt til forbrændingsanlæg

Direkte genbrug betyder, at andre kan genbruge tingene direkte. Det er f.eks. hele tallerkner, lamper, mursten, bøger og møbler. Genanvendeligt affald er f.eks. pap, papir, plast, glas, metal, træ og madaffald. Her er det selve materialerne der genbruges, og ikke genstandene (f.eks. er det ikke syltetøjsglasset der bliver genbrugt, men selve glasmaterialet). Alt afhængig af virksomheden, kan det også være andre, mere specielle typer materialer, som er egnet til genanvendelse.

Kommunale affaldsordninger for virksomheder

Du kan læse Køge Kommunes Regulativ for erhvervsaffald her.

Som reglerne er nu, kan kommunen kun tilbyde at afhente ”dagrenovationslignende affald” fra virksomheder, dvs. affald som skal forbrændes. Gebyret for indsamling af affaldet afhænger af hvor store affaldsbeholdere du har brug for. Du finder en oversigt over gebyrerne her

Alle former for genanvendelige materialer fra virksomheden skal hentes af private affaldstransportører eller -indsamlere. Du kan finde godkendte transportører og indsamlere i Affaldsregistret.
Kommunen må dog godt indsamle genanvendelige materialer fra kommunens egne virksomheder og institutioner (biblioteker, børnehaver, skoler, plejehjem m.v.).

Alle virksomheder kan benytte kommunens genbrugspladser mod særskilt betaling (opkræves af ARGO). Se mere information om genbrugspladserne her. Der gælder særlige regler for registrering og dokumentation af erhvervsaffald.

Særlige regler for byggeaffald

Der gælder særlige regler for anmeldelse af bygge- og anlægsaffald. Se vejledning og information om byggeaffald her.

Kontakt Renovation
Opdateret af Køge Kommune 28.05.21