Indkøb og Udbud

Her finder du Køge Kommunes udbuds- og indkøbsstrategi. Du kan holde dig orienteret om aktuelle og kommende udbud samt finde relevant leverandørinformation.

Køge Byråd har i 2013 vedtaget en udbuds – og indkøbsstrategi, som fastlægger de overordnede principper og retningslinjer for udbuds- og indkøbsopgaver i Køge Kommune. Strategien gælder for alle kommunens forvaltninger, afdelinger og institutioner. Læs her hvilke principper der lægges vægt på, når Køge Kommune udbyder.

Strategien indeholder fem overordnede principper:

  1. Vi optimerer økonomi og kvalitet
  2. Vi påtager os et socialt og etisk ansvar
  3. Vi inddrager medarbejderne
  4. Vi styrker mindre virksomheders mulighed for at byde på opgaver
  5. Vi følger op på aftalerne og sikrer, at aftalerne holdes

Her finder du hele udbuds – og indkøbsstrategien

En revideret udbuds- og indkøbsstrategi samt udbudsplanen for 2019 forventes politisk behandlet ultimo 2018.Kontakt Indkøb og Udbud
Opdateret af Indkøb og Udbud 11.09.18