Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Opførsel af bygning i én etage på Køge Idrætspark

Køge Kommune udbyder en totalentreprisekontrakt om opførelse af Bygning 1 i én etage på 1.186 m2 i Køge Idrætspark, som forberedes til opførelse af op til 3 yderligere etager.

De udbudte lokaler skal anvendes af Køge Kommune til opfyldelse af en række funktioner i tilknytning til idrætsparken, herunder omklædning, styrketræning og kontorer for områdets foreninger og brugere.

Ved afgivelse af tilbud på totalentreprisekontrakten er der endvidere mulighed for at afgive tilbud på en byggeret til at opføre op til 3 yderligere etager på Bygning 1. Hvis den vindende tilbudsgiver også har afgivet bud på Byggeretten, vil disse etager blive udstykket som en separat ejerlejlighed til tilbudsgivers disposition.

Det kan være en fordel i konkurrencen, hvis der gives tilbud på byggeretten. Køge Kommune opfordrer derfor mulige tilbudsgivere til at undersøge mulighederne for at afgive tilbud på byggeretten – eventuelt ved at danne et konsortium.

Udbuddet gennemføres som begrænset licitation med prækvalifikation. Ved prækvalifikationen vil der blive udvalgt 3 ansøgere på baggrund af ansøgernes referencer fra lignende byggerier. Kontrakten vil blive tildelt efter kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ordregiver stiller krav om positiv egenkapital og en omsætning på mindst 20 mio. kr. i seneste offentliggjorte årsregnskab.

Udbudsmaterialet kan hentes på byggeweb på følgende adresse: www.byggeweb.dk, sags ID TN974941A.

Der vil blive afholdt informationsmøde med mulighed for besigtigelse af området den 18. december 2018 kl. 10.00 – 11.30 ved Køge Boldklubs klubhus.

Opdateret af Køge Kommune 12.02.19