Betalingsbetingelser

Nedenfor finder du Køge Kommune betalingsbetingelser. Disse er udgangspunktet for betalinger fra os, og i det omfang, der ikke er aftalt andre betalingsbetingelser, anvendes disse.

Fristen for rettidig betaling af fakturaer er datoen for fremsendelse af faktura plus 30 kalenderdage - under forudsætning af, at  leverandørens har sendt en korrekt elektronisk faktura.

Falder den sidste rettidige betalingsdag ikke på en bankdag, vil førstkommende bankdag være sidste rettidige betalingsdag.

Betaler vi fakturaer inden for ovennævnte frist, accepterer vi ikke tillæg af renter og/eller gebyrer. 

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os på:

 

Kontakt Økonomisk Afdeling
Opdateret af Økonomisk Afdeling 22.08.17