Elektronisk udbudssystem

Køge Kommune anvender det elektroniske udbudssystem (Complete Tender Management (CTM)) fra EU-Supply i langt de fleste udbudsforretninger af varer og tjenesteydelser. Læs mere om brug af systemet neden for.

Al kommunikation i forbindelse med udbud foregår elektronisk -  både når det drejer sig om:

  • Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse til TED og Udbud.dk
  • Adgang til udbudsmaterialet
  • Spørgsmål/svar vedr. udbudsmaterialet
  • Tilbuds- og anmodningsafgivelse

CTM, som er webbaseret, forbedrer informationsudvekslingen, processen og dokumentationen af hele udbudsprocessen i forhold til de traditionelle ”papirudbud” og anvendes af en lang række statslige, regionale, og kommunale ordregivere, samt af den private sektor i hele Europa.

Systemet er gratis at anvende i forbindelse med afgivelsen af tilbud.

Adgang til Køge Kommunes aktuelle udbudsforretninger i CTM kan tilgås her.


 

Kontakt Indkøb og Udbud
Opdateret af Indkøb og Udbud 11.09.18