Udeservering

Udeservering på Køge Havn

I Køge Kommune giver vi i særlige tilfælde tilladelse til at vejarealer benyttes til udeservering.

Hvordan søger jeg?

Hvis du ønsker at benytte vejareal til udeservering, skal du sende en ansøgning til Anlæg enten på eller som brev til Teknik- og Miljøforvaltningen, Anlæg, Torvet 1, 4600 Køge.

Sagsbehandlingstid
Du skal regne med en sagsbehandlingstid på 10 arbejdsdage.

Hvad koster det?
Priserne for brug af vejareal til udeservering kan du finde i "Regulativet for Køge Torv" eller nederst på denne side:

Regulativet for Køge Torv

Lovgivning

Tilladelser gives i henhold til "lov om offentlige veje §54 og §80 stk. 1, stk. 1" på nogle "specifikke vilkår".Arealer til udeservering - priser for leje Klik her for at vise tabellen

Arealer til udeservering - priser for leje af: (Pris kr./m2/år (sæson))

2021*

2022*

Bymidten (Torvegader, Brogade, Vestergade og gågaderne, Stadions- og Kulturtorvet)
0,00
 0,00
Havnepladsen og Åbassinet
0,00
 0,00
Ølby Center
0,00
 0,00
Øvrige områder
0,00
 0,00
Udeservering på Køge Torv Baseret på kontrakter  Baseret på kontrakter

* Ifm. budgetforliget for 2020-23 blev det politisk besluttet, at der ikke skal opkræves noget for udeservering, undtaget er udeservering på Køge Torv.


Kontakt Anlæg og Myndighed
Opdateret af Anlæg og Myndighed 04.03.21