Facader og skiltning

Bykernen og Den Hvide BY er omfattet af lokalplaner, som bl.a. regulerer facader og skilte i området

Bykernen

Bykernen er omfattet af bevarende lokalplanlægning, som skal beskytte det historiske bymiljø og samtidig give mulighed for at fastholde et velfungerende handelsliv. Køge Kommune har udarbejdet en pjece, som nærmere beskriver principperne for den bevarende planlægning og retningslinjer for etablering af skiltning til bykernens butikker.

Læs om "Bevaring af Køge bymidte" som knytter sig til lokalplan 3-11, rammelokalplan for bykernen.

Den Hvide BY

Den Hvide By, som er et område til erhvervs-, butiks- og kulturformål på Københavnsvej i Køge, er omfattet af lokalplan 2-46 for Den Hvide BY, der skal sikre fastholdelse af områdets værdifulde bebyggelsestræk og arkitektoniske kvaliteter. 

Her er der ligeledes udarbejdet en pjece, som nærmere beskriver retningslinjerne for skiltningen i området.

Læs om "Skilteregulativ for DEN HVIDE BY" som knytter sig til lokalplan 2-46, for den Hvide by

Her kan du se om du er omfattet af en bevarende byplan ellers er du velkommen til at kontakte