Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Udbudsplan

Her kan du se de opgaver, som vi i starten af 2016 har planlagt skal udbydes i 2016 og 2017.

Køge Byråd godkender hvert år i forbindelse med budgettet en udbudsplan med de udbudsopgaver, som skal prioriteres.

Økonomiudvalget følger op på de gennemførte udbudsforretninger – typisk i 1. kvartal. Udbud af bygge- og anlægsprojekter, der er større end 3 millioner kroner, behandles fra sag til sag. 


Udbud der igangsættes i 2016
Advokatbistand - Fast ejendom (Køge)
Biler (SKI)
Botilbud til børn (FUS)
Brændstof og fyringsolie (SKI)
Computere og IT-tilbehør (SKI)
Daginstituionsmøbler (FUS)
Dentale produkter (FUS)
Digitaliseringsforening – brugerstyringskomponter (FUS)
Digitaliseringsforening - IT – Konsulenter (FUS)
El (FUS)
Elektronisk udbudssystem (FUS)
ERP system (Fællesudbud med 7 andre kommuner)
Fejemaskine (SKI)
Forbrugsartikler/Rengøringsrekvisitter(FUS)
Fødevarer til kantinen (Køge)
Hobby- og beskæftigelsematerialer (FUS)
Kontorartikler (SKI)
Legetøj (FUS)
Motorik-, sports- og idrætsudstyr (FUS)
Naturgas og el (porteføljeforvaltning) (FUS)
Omsorgssystem (Køge)
Psykologisk krisehjælp (Personalepolitiske ordninger) (Køge)
Skærmbriller (Køge)
Trykkeriopgaver (FUS)
Tøjvaskeordning (hjemmeboende borgere) (Køge)
Varekøb til vej og park (Udvalgte tekniske artikler) (FUS)
Vask og leje af uniformer – (Køge)
Visiteret Kørsel (Køge)
Øl og Vand (Køge)
Øvrige Vikarydelser (Lærere, pædagoger, osv.) (FUS)


Udbud der igangsættes i 2017
Analysesystem (FUS)
Bredbåndsforbindelser (SKI)
Børnebleer (FUS)
Forsikringer & mæglerydelser (FUS)
Jobcenterløsning (02.19) (SKI)
Kropsbårne hjælpemidler – bleer (FUS)
Kropsbårne hjælpemidler – diabetesprodukter (FUS)
Kropsbårne hjælpemidler – kompressionsstrømper (FUS)
Kropsbårne hjælpemidler - stomi og kateterprodukter (FUS)
Medicin til misbrugere - Medicin og apotekervarer (FUS)
Måtteservice (Køge)
Ortopædisk fodtøj (FUS)
Revisionsydelse (Køge)
Servere (SKI)
Tidlig indsats (langtidssyge) (Køge)
Tolkeydelser (FUS)
Vinterservice - Kommunale ejendomme (Køge)

Kontakt Team udbud
Opdateret af Team udbud 22.08.17