Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Virksomheder og miljø

Virksomheder skal overholde en række love og regler på miljøområdet. Kommunen udfører tilsyn, udarbejder godkendelser, tilladelser og behandler klager over støj og lugt

Arbejdet sker efter reglerne i Miljøbeskyttelsesloven samt bekendtgørelser og vejledninger fra Miljøstyrelsen.

Hvilken virksomhed er din?

Miljøreguleringen af virksomheden afhænger af størrelsen og typen af virksomhed. Virksomheder inddeles i følgende kategorier:

  • Listevirksomheder, der kræver miljøgodkendelse
  • Mindre forurenende virksomheder
  • Branchevirksomheder, herunder autoværksteder og renserier  

Øvrige virksomheder reguleres efter §42 og får ikke regelmæssige tilsyn med mindre der er klager. Alligevel skal de som hovedregel overholde samme krav til f.eks. støj og luftforurening som de øvrige virksomheder.
De miljøtekniske vurderinger foretages efter reglerne i Miljøbeskyttelsesloven samt bekendtgørelser og vejledninger fra Miljøstyrelsen.

Kontakt Miljøafdelingen
Opdateret af Miljøafdelingen 17.03.16