Køge Kommune klar med ambitiøs klimaplan

Fem overordnede indsatsområder skal bidrage til at mindske CO2-udslippet i Køge Kommune ganske betydeligt. Ambitionen er, at kommunen skal være CO2-neutral i 2050. Det kræver alle gode kræfter med ombord.

Vindmøller

Køge skal være en grøn pioner-kommune. Målet i Køge Kommunes klimaplan er, at Køge Kommune i 2030 udleder 46 procent mindre CO2 end kommunen gør nu og i 2050 er CO2-neutral. 

Hele Klimaplanen kan læses her


Se også film om klimaplanen nederst på denne side

Kræver fælles indsats
Den bæredygtige udvikling skal ske i samarbejde med og med inspiration fra erhvervsliv, borgere og andre ambitiøse kommuner. Det handler om at skabe en række nye muligheder for et grønt erhvervsliv, sunde boliger og nye, lokale jobmuligheder. Samtidig skal vi alle tænke på, hvordan vi kan leve mere klimavenligt.


Klimaplanen bygger på fem overordnede områder:

Klimaplanen er bygget op omkring fem overordnede temaer. De er:

  • Varmeforsyning – blandt andet skal bæredygtig fjernvarme prioriteres og bygninger skal energirenoveres
  • El – prioritering af vindmøller på havet og solcelleanlæg
  • Landbrug – samarbejde med organisationer og lokale landbrug om klimatjek og handlingsplaner
  • Mobilitet –finde gode alternativer til bilen og elektrificere transporten
  • Forbrug – øget genbrug af tekstiler, mindre madspild, større genanvendelse af elektronikprodukter og udbredelse af cirkulært byggeri med genanvendelse af byggematerialer

Klimaplanen er en vejviser for både politikere og forvaltning over de kommende år, hvor de konkrete initiativer vil blive udviklet i samarbejde relevante aktører, så Køge kan opnå det ambitiøse mål om CO2-neutralitet. Planen består af overordnede visioner, strategier og 40 konkrete tiltag.

Klimaplanen forholder sig til hvordan Køge Kommunes globale klimaaftryk kan mindskes og indeholder derfor også tiltag til et mere klimavenligt forbrug. De konkrete indsatser vil ikke alene reducere drivhusgasudledninger, men også mindske presset på jordens ressourcer samtidig med, at der er fokus på at fremme menneskelig trivsel.

Fakta om Køge Kommunes udledninger

Ifølge det senest opdateret CO2-regnskab fra 2017 udleder Køge Kommune ca. 570.000 tons CO2, hvoraf transport og varmeforbruget står for størstedelen. Klimaplanen sætter Køge Kommune på kurs mod en CO2-udledning på ca. 310.000 tons i 2030 - altså en reduktion på knap 46% procent. Derudover forventes også en grøn omstilling af samfundet i øvrigt, hvor en overgang til 100% vedvarende energi er afgørende for at reduktionerne realiseres. 

Køge Kommune er en del af DK2020
Køge Kommune har som en af tyve ambitiøse kommuner deltaget i DK2020 projektet siden starten i 2019. DK2020 har til formål at understøtte udarbejdelsen af kommunale klimaplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger både i forhold til CO2-reduktion og klimatilpasning. Initiativet er understøttet af Realdania, CONCITO og C40-netværket, som er et globalt netværk af storbyer, der har til formål at fremme klimadagsordenen. Køges Klimaplan bærer derfor navnet DK2020 Klimaplan.

Køge krammer klimaet
Køge Kommune sætter fokus på klimaplanen og inddrager borgerne under overskriften "Køge krammer klimaet". Følg med i kampagnen på Køge Kommunes Facebook-side og Instagram. Her får du information om tiltage i klimaplanen og kan deltage i debatten. Del også meget gerne dit bedste klimatip til en grønnere hverdag.

Vi har samlet fem gode råd til at leve mere klimavenligt. Se de gode råd her.

Opdateret af Køge Kommune 04.01.22