Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Organisationen

Køge Kommune har fire forvaltninger, som administrerer kommunens opgaver. Køge Kommunes administration ledes af kommunaldirektør Peter Frost. Du finder en præsentation af forvaltningerne her på siden

Køge Rådhus set fra Torvet

Børne- og Uddannelsesforvaltningen

Torvet 1
4600 Køge
Tlf. 56 67 67 67

Børne- og Uddannelsesdirektør: Henrik Laybourn

Dagtilbudsafdelingen

Dagtilbudsområdet omfatter fem områder med i alt  39 dagtilbud. Dagtilbuddene er fordelt med 26 kommunale tilbud, heraf et dagtilbud, der modtager børn med særlige behov fra andre steder i regionen. Der er otte selvejende institutioner, tre puljeinstitutioner og to private institutioner. Sammen med de 26 kommunale dagtilbud er der fem dagplejeenheder. Området rummer herudover kommunens pladsanvisning.

Skoleafdelingen

Skoleområdet omfatter 16 skoler med tilhørende skolefritidsordninger (sfo'er), 1 specialskoler og samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi (SSP). Til området er også tilknyttet Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Køge Kommunes folkeskoler og 1 specialskoler rummer omkring 7.100 elever fra børnehaveklasse til og med 10. klasse.

Familieafdelingen

Familieafdelingen omfatter Familiecenter Køge, Sundhedstjenesten og de decentrale institutioner: Heldagsskolen i Slimminge, Elmehuset, den kommunale tandpleje og den kommunale læge.

BUF-sekretariat

BUF-sekretariat varetager forvaltningens økonomi og udvalgsbetjening af Børneudvalget og Skoleudvalget med tilhørende råd.

Center for Dansk og Integration

Centret har det samlede ansvar for integrationsindsatsen og danskuddannelse i Køge Kommune. Center for Dansk og Integration udbyder (i samarbejde med Stevns kommune) danskundervisning til voksne udlændinge, herunder blandt andet Turbodansk, Stærk fra Start og arbejdsmarkedsdansk på virksomhederne. Center for Dansk og Integration har desuden ansvaret for samordningen af Køge Kommunes samlede integrationsindsats. Centret yder integrationsfaglig rådgivning og vejledning til kommunale medarbejdere, frivillige og virksomheder. Herudover er Center for Dansk og Integration sekretariat for Integrationsrådet.

Læs mere på Center for Dansk og Integrations hjemmeside 

Ungdommens Uddannelses Vejledning (UUV Køge Bugt) 

UUV’s opgave er sektor- og institutionsuafhængig vejledning af alle unge fra 7. klasse til det fyldte 25. år i de fire kommuner Greve, Køge, Solrød og Stevns.

Opgaverne er bl.a.:

  • Vejledning i grundskolen
  • Juniorindsats 15 – 17 år
  • Opsøgende vejledning 18 – 25 år
  • Special vejledning.

Organisation

Børne- og Uddannelsesforvaltningen er organiseret på følgende måde:

Børne- og Uddannelsesdirektør

Henrik Laybourn


Dagtilbudsafdelingen
Dagtilbudschef
Kirsten Vedel Eriksen

 
Skoleafdelingen
Skolechef
Søren Thorborg


Familieafdelingen
Afdelingschef
Vicki Brogaard


BUF-sekretariat 
Sekretariatschef
Claus Laursen Trenckner


Center for Dansk og Integration

Centerchef
Ulf Lolk Larsen
  

Ungdommens Uddannelses Vejledning (UUV Køge Bugt) 

Centerchef
Mark Jensen
 

 

Kultur- og Økonomiforvaltningen

Torvet 1
4600 Køge
Tlf. 56 67 67 67

Direktør: Lene Østergaard Lunde

 

Opgaver

Kultur- og Økonomiforvaltningen løser udviklings- og driftsaktiviteter i samspil med kommunens øvrige forvaltninger, kulturinstitutionerne og erhvervslivet i kommunen. Kultur- og Økonomiforvaltningen har desuden opgaver inden for kulturtilbud, løn- og personaleforhold, IT samt indkøb, økonomisk planlægning, regnskab, budget, og afrapportering. Til forvaltningen er desuden knyttet Stab for Byråd og Direktion. Staben løser en række opgaver for Byråd og Direktion. Herunder juridisk rådgivning til den politiske og administrative ledelse og ansvar for Køge Kommunes overordnede og strategiske kommunikationsarbejde både internt og eksternt.

 

Organisation

Kultur- og Økonomiforvaltningen er organiseret på følgende måde:

Personaleafdelingen
Personalechef
Mette Falther 

IT- og Digitaliseringsafdelingen 
IT-chef
Ivan Harreskov

Kultur- og Idrætsafdelingen
Kulturchef
Peter Christensen

Økonomisk Afdeling
Økonomichef
Henrik Nielsen

Stab for Byråd og Direktion
Afdelingschef
Michael Lund

 

Teknik- og Miljøforvaltningen

Her i forvaltningen arbejder vi med alt inden for infrastruktur og byggeri, vedligehold, lokaleudlejning, naturprojekter, køb/salg af både ejendomme og grunde

Torvet 1
4600 Køge
Tlf. 56 67 67 67

Organisation

Forvaltningen er organiseret på følgende måde:

Teknik- og Miljødirektør
Torben Nøhr
      

Anlægsafdelingen
Anlægschef
Connie Graul

Sektionsleder Veje og Trafik
Søren Toft Mahler

Teamleder Byggeri
Henrik Paaske Kjer

Teamleder Parkering
June Hartmann

Miljøafdelingen
Miljøchef
Bjarne Bringedal Svendsen

Teamkoordinator 
Susan Bladt

Planafdelingen
Planchef 
Pia Nielsen

Teamleder
Anders Mosbæk Nielsen

Teamleder
Steen Muchitsch

Teamchef
Flemming Pedersen

Sekretariat og Byggesager
Afdelingschef
Ulla Johannesen

Teamleder Bygggesager
Jacob Rudolf Klinck

ETK Ejendomme Teknik Køge
Chef ETK
Petter Møller
Klik dig ind på denne side, hvis du vil se Teknik- og Miljøforvaltningens organisationsdiagram.

 

 

Velfærdsforvaltningen

Torvet 1
4600 Køge
Tlf. 56 67 67 67


Direktør Mette Olander

Opgaver

Velfærdsforvaltningen dækker de store borgerrettede velfærdsområder som borgerservice, den beskæftigelsesrettede indsats og indsats og ydelser i forhold til ældre, handicappede, psykiatri og misbrug, sundhed og det sociale område. 

Velfærdsforvaltningens opgaver er delt op i fire afdelinger og et sekretariat som er præsenteret herunder:

Arbejdsmarkedsafdelingen

Afdelingen består af:

  • Jobcenteret, der understøtter borgernes jobsøgning og tilknytning til arbejdsmarkedet
  • Projekt Center Køge Bugt, der er den kommunale virksomhed for tilbud til de ledige
  • Køge Vandrerhjem, der som overnatnings- og kursussted også medvirker i aktiveringsindsatsen

Borgerservice

Borgerservice er stedet, hvor man konkret får løst en række sager som fx nyt pas, kørekort og flytning til ny adresse. Modtagelse og rådgivning varetager åben og anonym rådgivning og fungerer som modtagested for førstegangshenvendelser. Afdelingen udbetaler ligeledes sociale ydelser, som sygedagpenge, kontanthjælp, pension. Borgerservice håndterer både telefoniske, skriftlige og personlige henvendelser fra borgerne. Borgerservice hjælper og vejleder omkring vores selvbetjeningsløsninger.


Social- og Sundhedsafdelingen

Afdelingen varetager Køge Kommunes indsatser i forhold til det sociale område, sundhed og forebyggelse. Afdelingen yder rådgivning og visitation for borgere med nedsatte funktioner, misbrug samt fysisk eller psykisk handicap og forebyggende hjemmebesøg til borgere +75 samt anvisning af akut boliger. Derudover varetager afdelingen Køge Kommunes indsats i forhold til forebyggelse og sundhedsfremme samt rehabilitering. 

 

Social- og Sundhedsservice

Social- og Sundhedsservice varetager driften af Køge Kommunes ældrecentre, plejehjem og plejeboliger samt driften af kommunens behandlings- og botilbud for handicappede, sindslidende og misbrugere.
Social- og sundhedsservice varetager også driften af samværs- og aktivitetstilbudene for handicappede og sindslidende.

VF Sekretariat

Sekretariatet varetager forvaltningens økonomi, serviceringen af Ældre- og Sundhedsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og diverse råd samt forvaltningens analyse og udviklingsopgaver. 

Organisation

Velfærdsforvaltningen er organiseret på følgende måde:

Direktør:

Borgerservice
Fungerende Borgerservicechef
Carsten Hansen
                          

Arbejdsmarkedsafdeling
Arbejdsmarkedschef

Bjarne Andersen    
  

Social- og Sundhedsafdelingen
Afdelingschef
Annette Homilius


Social- og Sundhedsservice
Afdelingschef
Niels Jørgen Assing


VF Sekretariat 
Sekretariatschef
Jakob Skriver
 

 

Klik dig ind på denne side, hvis du vil se Velfærdsforvaltningens organisationsplan.

Sagsbehandlingstider på Velfærdsområdet

Læs om Køge Kommunes sagsbehandlingstider.

 

Opdateret af Stab for Byråd og Direktion 29.01.19