Beskyttelse af persondata - GDPR

Den nye databeskyttelsesforordning (GDPR) trådte i kraft den 25. maj 2018. For at vi som kommune kan levere vores kommunale services og ydelser, har vi brug for persondata. De data har vi som kommune et ansvar for at beskytte og derfor har vi et stort fokus på databeskyttelse for både borgere, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.

Hvor henter vi oplysninger om dig?

Nogle informationer kan vi selv hente fra andre offentlige myndigheder eller fælles registre, så som indkomstoplysninger, SKAT, BBR mv. Andre informationer beder vi dig om at oplyse, når du eksempelvis ansøger om en ydelse eller service. 

Du har altid ret til at få at vide, hvorfra vi henter oplysninger om dig i forbindelse med dine services og ydelser i kommunen.

Det enkelte fagområde skal oplyse det til dig i forbindelse med eksempelvis en ansøgning om en service eller ydelse.


Hvordan håndterer vi dine data i selvbetjeningsløsninger?

Som udgangspunkt anvender vi den fælles-offentlige login-løsning NemLogin, hvor du bruger dit NemID som nøgle til at logge dig ind på selvbetjeningsløsninger og blanketter. 

Du kan dog også støde på formularer eller selvbetjeningsløsninger, som ikke kræver så høj sikkerhed. Her kan du typisk oprette dig med et selvvalgt brugernavn og password. Det sker eksempelvis på bibliotekernes selvbetjeningsløsning.


Hvor længe gemmer vi dine persondata?

Når vi indhenter personlige oplysninger om dig og gemmer dem i forbindelse med vores arbejde, er der forskellige retningslinjer for, hvor længe vi gemmer dine oplysninger. Det varierer, alt efter om det drejer sig om eksempelvis en sag i Jobcentret, en byggesag eller en jobansøgning. 

Inden for visse fagområder skal vi aflevere dine sager og informationer til Rigsarkivet, inden vi må slette dem. Det reguleres af arkivloven. 

Du kan få præcise oplysninger om, hvor længe vi gemmer dine oplysninger ved at kontakte de enkelte fagområder i kommuner.


Hvad er databeskyttelsesrådgiverens rolle

Det er databeskyttelsesrådgiverens opgave at tilse, at kommunen lever op til databeskyttelsesloven. Databeskyttelsesrådgiveren er i sin funktion en uvildig instans, der ikke refererer til administrationen. Rådgiveren bistår i samarbejde med kommunens jurister med råd og vejledning til fagområderne om lovlig, god og sikker håndtering af persondata. 

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du er i tvivl om, hvorvidt kommunen håndterer dine persondata korrekt. 

Læs mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside.


Hvad kan databeskyttelsesrådgiveren ikke hjælpe med?

Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som fagområderne træffer. 

Hvis du har brug for hjælp til at forstå en afgørelse kan du kontakte borgerservice. Hvis du har brug for at klage over kommunens sagsbehandling eller hjælp til at klage over en afgørelse, kan du kontakte læse mere om det her på siden - se "Ønsker du at klage".Kontakt Køge Kommunes databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine persondata, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har en mistanke om, at kommunen har lækket persondata eller på anden måde krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers data.

Køge Kommunes databeskyttelsesrådgiverfunktion varetages af advokatselskabet Bech-Bruun, og det er derfor dem, du skal kontakte. 

Her finder du kontaktinfo:

Mail: 
Tlf.: 7227 3002.


Skriv sikkert fra din digitale postkasse

Køge Kommune sender breve som Digital Post. Du finder din digitale postkasse på e-boks eller borger.dk

Du skal bruge et NemID for at logge ind i din postkasse.

Alle personer over 15 år har en digital postkasse. Den er tilknyttet dit CPR-nummer og følger dig hele livet. Hvis du driver virksomhed eller forening, er postkassen tilknyttet virksomhedens eller foreningens CVR-nummer.

Nogle breve har et format som gør, at de ikke kan leveres digitalt. Derfor vil du kunne opleve at få enkelte materialer fra Køge Kommune som almindelig, fysisk post.

Du kan skrive sikkert og krypteret til kommunen via Digital Post eller med sikker mail.

Hvis din henvendelse til Køge Kommune indeholder fortrolige oplysninger, kan du skrive til os fra din digitale postkasse. Al kommunikation mellem din digitale postkasse og kommunen foregår krypteret og sikkert. Du kan vedhæfte dokumenter og billeder, præcis som fra en almindelig mail.


Links til andre relevante sider

Digital Post

Borgerservice

e-boks brugersupport


Hvordan bruger vi cookies?

Når du besøger vores hjemmeside, bliver der lagt en cookie på din computer. En cookie er et lille stykke tekst, der gemmes på din computer, telefon eller hvad du bruger til at surfe på internettet med.

Cookies har mange anvendelsesmuligheder, men bruges grundlæggende til at gemme informationer om dig på din computer.

Vi opfordrer dig til at acceptere de cookies, vores hjemmeside anvender, da de hjælper os til at forbedre brugeroplevelsen for dig og mange andre.