Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Budget 2018-2021

Der er indgået budgetforlig for 2018-2021. Her på siden kan du se budgetaftalen for 2018-2021. Samlet set har budget 2018-2021 nye initiativer og forbedringer på serviceområderne for 100 mio. kr. over de fire budgetår. På anlægssiden er der afsat i alt 210 mio. kr. i 2018. Samtidig holdes skatten i ro. Budgettet bliver vedtaget endeligt på Byrådets møde den 10. oktober 2017.

Penge, Foto: Colourbox.com

Køge Kommune er lykkedes med sin vækststrategi. Flere virksomheder er flyttet inden for kommunegrænsen, nye arbejdspladser er opstået, og flere borgere er kommet i arbejde. Sammen med en stram økonomistyring, er det alt sammen med til at sikre en robust og stærk økonomi i Køge Kommune. 

 

Servicebudgettet får et løft på 15-20 millioner kr. pr. år, så det nuværende serviceniveau kan opretholdes, også på de områder, hvor der bliver flere borgere, der har brug for kommunale ydelser. Denne investering i velfærdsydelser svarer til, at servicebudgettet i 2021 alene af denne årsag er 72 mio. kr. højere end servicebudgettet i 2017.

Anlægsbudgettet på det skattefinansierede område udgør 210 mio. kr. i 2018 og 605 mio. kr. i alt over budgetperioden. Hertil kommer 118 mio. kr. i alt over perioden til anlægsprojekter primært til forbedring af og nybyggeri på ældreboliger og sociale institutioner.

Kontakt Økonomisk Afdeling

Opdateret af Køge Kommune 29.11.17