Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Tidsplan

 • 26. marts: 
  Byrådet behandler ”Budgetstrategi- og vejledning 2020-23” herunder tidsplan.
     
 • 7. oktober: 
  Det administrative budgetforslag offentliggøres på Køge Kommunes hjemmeside. Velfærdsforvaltningen udsender budgetmaterialet til 1. behandling til Handicaprådet, Ældrerådet og Integrationsrådet. Høringsperioden er fra den 7. oktober – 20. oktober.
    
 • 7. oktober:
  Budgetseminar for Byrådet om det administrative budgetforslag, anlægsplan, temaanalyser, økonomaftale etc.
   
 • 7. oktober:
  Økonomiudvalget drøfter det samlede budgetforslag og laver indstilling til Byrådets 1. Behandling (ekstraordinært møde).
    
 • 10. Oktober:
  Fagudvalgene afholder evt. dialogmøde med bruger/interessenter.

 • 10. oktober: 

    Sættemøde (gruppeformænd og en bisidder) forud for forhandlingsseminar.

 • 11. oktober: 
  Åbent kontor hvor byrådsmedlemmer kan til spørgsmål om budgettet.

 • 11. oktober:
  Byrådets 1. behandling af budget 2020-23.
        
 • 20. oktober:
  Deadline for offentlig høring.
        
 • 21. oktober:
  De indkomne høringssvar offentliggøres på Køge Kommunes hjemmeside og der udsendes pressemeddelelse i forlængelse heraf.

 • 22.-23. oktober:
  Forhandlingsseminar med overnatning.

 • 24. oktober:
  Deadline for politiske ændringsforslag til budget 2020-23.

 • 31. oktober:
  Økonomiudvalget drøfter budget 2020-23 og laver indstilling til Byrådets 2. behandling.

 • 5. november:
  Byrådets 2. behandling og vedtagelse af budget 2020-23.


Kontakt Økonomisk Afdeling
Opdateret af Økonomisk Afdeling 07.10.19